Актуальні виклики та загрози економічній безпеці України в умовах воєнного стану

Поділитися:

ВСТУП

Економічна безпека як спроможність національної економіки зберігати стійкість та невразливість до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі, стале та збалансоване зростання – важливі критерії оцінювання якісних параметрів національної економіки, стратегічної ефективності економічної політики держави в економічній сфері. Тому постійний експертно-аналітичний моніторинг рівнів та загроз економічної безпеки та її складових частин зберігає значну актуальність, а в умовах різкого розширення та посилення потужності загроз, зумовлених повномасштабною агресією РФ проти України, набуває особливого значення.

У перші місяці повномасштабної війни економічна безпека України значною мірою забезпечувалася накопиченими у довоєнний час резервами та запасом міцності, оперативною консолідацією зусиль суспільства на регіональному та місцевому рівнях, самоорганізацією та згуртованістю громадян України перед екзистенційною загрозою російської агресії, наданням безпрецедентної міжнародної підтримки.

З переходом російської агресії у форму затяжної війни на виснаження безпосередній вплив бойових дій на економіку посилився цілеспрямованими атаками на критичну інфраструктуру країни, виснаженням фінансових резервів населення та бізнесу, наростанням економічних диспропорцій, що сформувалися у воєнний період, застосуванням з боку ворога потенціалу різноманітних гібридних інструментів впливу. Це актуалізує потребу здійснення цілеспрямованої політики держави щодо протидії комплексу ризиків на основі оперативного моніторингу викликів і загроз економічній безпеці в умовах війни та аналітичного опрацювання його результатів.

У період 2022–2023 рр. Національним інститутом стратегічних досліджень проведено дослідження сучасних загроз економічній безпеці та актуальності їх вияву, що базувалося на кабінетних дослідженнях та експертних опитуваннях. Дослідження передбачало:

  • актуалізацію наявних та визначення нових специфічних загроз економічній безпеці України для формування загального контексту та уявлення про трансформацію ризиків в умовах війни. Сформований перелік загроз визначено з урахуванням принципів репрезентативності (включені показники, які визначені Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року, затвердженою Указом Президента України від 11 серпня 2021 р. № 347/2021, а також інші, визначені експертами, які мають суттєвий вплив на рівень економічної безпеки), достовірності й регулярної доступності інформації (офіційні статистичні дані);
  • формування карти ризиків на основі експертного опитування профільних експертів у спосіб визначення ступеня впливу та ймовірності настання кожної загрози за складниками економічної безпеки. Ступінь впливу (незначний (1), низький (2), помірний (3), значний (4), катастрофічний (5)), а також імовірність настання загрози (малоймовірна (1), віддалена (2), помірна (3), ймовірна (4), максимальна (5)) оцінюють імовірний вплив ризиків на економічну безпеку у короткостроковому часовому просторі. Для цілей дослідження репрезентативна група експертів (експерти НІСД та зовнішні експерти) визначала рівень потенційного впливу та ймовірність настання актуалізованих загроз. На дату публікації звіту проведено два таких опитування: перше – у квітні 2022 р., друге – у березні 2023 р. Склад групи експертів змінювався незначним чином, перелік загроз, включених до опитувальника, був ідентичним, за винятком декількох доданих загроз. Це дало змогу зіставити експертні думки.

У рамках проведеного експертного опитування було актуалізовано, визначено та оцінено 50 загроз за складовими частинами: макроекономічна, фінансова, інвестиційно-інноваційна, виробнича, зовнішньоекономічна, соціальна та продовольча безпека, які дозволяють сформувати уявлення про характер впливу війни на економічну безпеку України. До оцінки загроз економічній безпеці були включені компоненти соціальної та продовольчої безпеки, оскільки в умовах війни вони справляють відчутний вплив на її стан через те, що їхня оцінка в рамках відповідних стратегій не передбачена (розроблення стратегії продовольчої безпеки досі не завершено) (рис. 1). Усього в опитуванні брали участь 38 експертів.

Рис. 1. Розподіл викликів і загроз економічній безпеці, визначений експертами,  за складовими частинами, кількість та %
Рис. 1. Розподіл викликів і загроз економічній безпеці, визначений експертами,
за складовими частинами, кількість та %

На основі експертного ранжування актуалізованих для воєнного часу загроз за рівнем впливу та ймовірністю їх настання було здійснено розподіл. Карта ризиків[1] для економічної безпеки України за принципом «Імовірність / Вплив» подана на рис. 2.

Рис. 2. Розподіл загроз економічній безпеці в 2022–2023 рр. за впливом  та імовірністю настання, кількість
Рис. 2. Розподіл загроз економічній безпеці в 2022–2023 рр. за впливом
та імовірністю настання, кількість

Примітка: у дужках подано значення 2022 р.

[1] У дослідженні загроза визначається як потенційна подія, дія або обставина, яка може завдати шкоди, збитків у певній сфері; ризик визначається як поєднання ймовірності та потенційного впливу загрози.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: НІСД

Докладніше в аналітичній доповіді: