Докторантура та аспірантура

В Національному інституті стратегічних досліджень (далі – Інститут) відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Підготовка докторантів і аспірантів здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

З питань підготовки аспірантів та докторантів звертатись за телефонами:

  • 044 286 01 15 – Савченко Світлана Вікторівна, Туровець Юлія Володимирівна