Бібліотека інституту

Бібліотека Інституту створена в 1992 році.

Бібліотека – це інформаційне ядро Національного інституту стратегічних досліджень Інституту, де акумулюються світові інформаційні ресурси та зберігаються результати наукових досліджень його працівників.

Станом на 15.09.2021 бібліотечні фонди Інституту нараховують  41 907 примірників. Книжковий фонд – 11 235 примірників, періодичні видання –25 130 примірників, статистичні збірники та бюлетені – 1283 примірники. Фонд авторефератів  становить 4178 одиниць, дисертацій – 81.

 

bibl1

Комплектування бібліотечних фондів Інституту ведеться за всіма напрямами досліджень Інституту, вони містять актуальну літературу із суспільно-політичних, соціально-економічних, гуманітарних, етнополітичних, зовнішньополітичних, воєнно-політичних, екологічних, інформаційних питань тощо.

 

bibl3

Бібліотечні фонди Інституту комплектуються з урахуванням перспективних напрямів наукових досліджень та завдань щодо підготовки наукових кадрів за спеціальностями «Економіка», «Політологія», «Соціальні та поведінкові науки».

 

bibl2

Систематизація, класифікація, індексування інформаційних матеріалів та документів здійснюється відповідно до таблиць міжнародної системи класифікації документів – Універсальної десяткової класифікації (УДК). Поповнення електронного каталогу, створеного на основі системи УФД «Бібліотека», відповідає міжнародним вимогам до сучасних бібліотечних систем і міжнародним форматам UNIMARC та USMARC.

 

bibl4

 

У фондах бібліотеки є великий вибір довідкової літератури, зокрема енциклопедії, серед яких «Енциклопедія Брокгауза і Ефрона» (видання 1890 р., у 86 томах), «Етнографічний збірник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка» (видання 1898 р., у 20 томах), «The World Book Encyclopedia».

Find_book Електронний бібліотечний каталог

Доступ для співробітників інституту

line