Захист дисертацій

ХОМЕЙ Оксана Дмитрівна

Назва дисертаційної роботи: «Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади в умовах інтеграції України в ЄС»

Дата захисту: 30.09.2021

Науковий керівник: Корнієвський Олександр Анатолійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата політичних наук

Спеціальність: 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.03

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

ГРІНЕНКО Андрій Юрійович

Назва дисертаційної роботи: «УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Дата захисту: 28.09.2021

Науковий консультант: Ксьонжик Ірина Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

САГАН Ольга Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «ПРОТИДІЯ МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ ЯК ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»

Дата захисту: 11.05.2021

Науковий керівник: Ожеван Микола Андрійович - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Спеціальність: 1.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.03

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

ТОКАРСЬКИЙ Тарас Богданович

Назва дисертаційної роботи: «СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Дата захисту: 12.05.2021

Науковий консультант: Власюк Олександр Степанович

На здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента


 

МАРКЕВИЧ Катерина Леонідівна

Назва дисертаційної роботи: «РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ЗАЛУЧЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ»

Дата захисту: 12.05.2021

Науковий керівник: Жаліло Ярослав Анатолійович

На здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента


 

ЩУРКО Уляна Василівна

Назва дисертаційної роботи: «КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ»

Дата захисту: 13.05.2021

Науковий консультант: Флейчук Марія Ігорівна

На здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента
 

ПОКРИШКА Дмитро Степанович

Назва дисертаційної роботи: «ТЕХНОЛОГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»

Дата захисту: 13.05.2021

Науковий керівник: Базилюк Ярослава Борисівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

АНТОНЮК Катерина Іванівна

Назва дисертаційної роботи: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Дата захисту: 23.12.2020

Науковий консультант: Собкевич Оксана Володимирівна

На здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Спеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента 

Відгук третього опонента 

 

БУГАЙЧУК Наталія Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: «РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ»

Дата захисту: 27.11.2020

Науковий керівник: Іляш Ольга Ігорівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Cпеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента

У зв’язку з Постановою КМУ від 25 березня 2020 р. № 239, а також відповідно до Наказу Директора НІСД № 8-агд від 10 березня 2020 р. захист дисертації Бугайчук Н. В. перенесено з 10.04.2020 на 27.11.2020

 

ЛЕЩЕНКО Олександр Якович

Назва дисертаційної роботи: "ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ ГІБРИДНОГО ТИПУ"

Дата захисту: 23.01.2020

Науковий керівник: Дубов Дмитро Володимирович

На здобуття наукового ступеня: кандидат політичних наук

Cпеціальність: 21.00.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.03

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента

 

ГЛАДКИХ Дмитро Михайлович

Назва дисертаційної роботи: "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ"

Дата захисту: 18.02.2020

Науковий консультант: Шемаєва Людмила Григорівна

На здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Cпеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

ТОЛОК Поліна Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: "ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

Дата захисту: 19.02.2020

Науковий керівник: Шемаєва Людмила Григорівна

На здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Cпеціальність: 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента

 

УС Іван Васильович

Назва дисертаційної роботи: «СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОТ»

Дата захисту: 19.02.2020

Науковий керівник: Сіденко Володимир Романович

На здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Cпеціальність: 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки)

Захист у СВР: Д 26.718.01

Автореферат

Дисертаційна робота 

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента