Оголошення

1.05.2023 
Перелік переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 

7.04.2023 
Перелік кандидатів, допущених до участі у конкурсі на заміщення вакантних наукових посад у Національному інституті стратегічних досліджень

 

Прийом документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних наукових посад у Національному інституті стратегічних досліджень завершено 28 березня 2023 року.

 

27.02.2023

Оголошення конкурсу на заміщення  вакантних наукових посад у Національному  інституті стратегічних досліджень 

 • провідний науковий співробітник відділу зовнішньої політики центру зовнішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вільне володіння іноземною мовою (однією з європейських мов), науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері зовнішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери зовнішньополітичних досліджень не менше 3 років);
 • провідний науковий співробітник відділу соціальної стратегії центру економічних і соціальних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері соціальних, соціально-економічних чи регіональних досліджень, досвід роботи, що належить до сфер соціальних, соціально-економічних чи регіональних досліджень не менше 3 років);
 • 5 посад провідного наукового співробітника відділу політичної системи центру внутрішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері внутрішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери внутрішньополітичних досліджень не менше 3 років);
 • 2 посади головного наукового співробітника відділу суспільних процесів центру внутрішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук відповідного наукового напряму, наявність наукових праць та аналітичних робіт у сфері внутрішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери внутрішньополітичних досліджень не менше 5 років);
 • 6 посад провідного наукового співробітника відділу суспільних процесів центру внутрішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері внутрішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери внутрішньополітичних досліджень не менше 3 років);
 • провідний науковий співробітник сектору досліджень східного регіону відділу регіональної політики та територіальних громад центру внутрішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері внутрішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери внутрішньополітичних досліджень не менше 3 років);
 • провідний науковий співробітник сектору досліджень західного регіону відділу регіональної політики та територіальних громад центру внутрішньополітичних досліджень (вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, науковий ступінь доктора наук або доктора філософії  (кандидат наук) відповідного наукового напряму, наявність наукових праць у сфері внутрішньополітичних досліджень, досвід роботи, що належить до сфери внутрішньополітичних досліджень не менше 3 років).

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають в установленому порядку такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч та згоду на обробку персональних даних;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену анкету наукового працівника;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту (із додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць кандидата, опублікованих упродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема опублікованих:
 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується МОН;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену  в оголошенні адресу електронної пошти.

Копії документів мають бути належним чином засвідчені кандидатом. На копіях проставляється відмітка «Згідно з оригіналом», особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у Національному інституті стратегічних досліджень визначений наказом директора Інституту від 27.07.2022 № 29.

Додаткова інформація:

Розмір посадового окладу: головний науковий співробітник – 12822,00 грн. на місяць, провідний науковий співробітник – 12553,00 грн. на місяць. Надбавки та доплати встановлюються відповідно до розпорядження Президії НАН України від 25.04.2005 № 263.

З переможцями конкурсу укладаються трудові договори на контрактній основі строком на 1 рік.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи протягом місяця від дня опублікування оголошення (оголошення опубліноване на сайті  27 лютого 2023 року), за адресою: 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а.

Контактна особа: головний консультант відділу кадрів Кондратюк Інна Іванівна, робочий телефон (044) 234-63-23, електронна пошта: [email protected]

 

 

 

 

28 вересня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 відбудеться захист дисертації Гріненка Андрія Юрійовича на тему «Удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки).

Науковий консультант – Ксьонжик Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету.

Офіційні опонентиБлудова Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України; Флейчук Марія Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України; Шемаєв Володимир Володимирович, доктор економічних наук, заступник директора Департаменту інвестиційної діяльності АТ «Укрзалізниця».

 

Захист відбудеться о 14.30 у режимі zoom-конференції за посиланням: zoom

Ідентифікатор конференції: 812 9943 9422

Код доступу: 937898

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.

 

30 вересня 2021 року в Національному інституті стратегічних досліджень на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 відбудеться захист дисертації Хомей Оксани Дмитрівни «Взаємодія громадянського суспільства та органів державної влади в умовах інтеграції України в ЄС» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки).

Науковий керівник – Корнієвський Олександр Анатолійович, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник центру суспільно-політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.

Офіційні опоненти:

 • Зеленько Галина Іванівна, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Нагорняк Іван Михайлович, кандидат політичних наук, радник віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Захист відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Алмазова, 18/7, конференц-зала (3-й поверх). Початок об 11 год.

З авторефератом та дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на офіційному сайті Національного інституту стратегічних досліджень.