Методичні матеріали

_______________________________________________________________________

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Київ-2012

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Київ-2012

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. Цей Коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом «Про Комітети Верховної Ради України» наділений правом в межах своєї компетенції «надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України».

Текст Коментаря підготовлений авторитетними медіа-юристами, які входили до складу робочої групи з підготовки Закону «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону «Про інформацію» - Романом Головенком, Дмитром Котляром, Оксаною Нестеренко і Тарасом Шевченком. При підготовці коментаря до статей 13 та 23 допомогу надав Роман Куйбіда.

У Коментарі розкрито терміни, що вживаються в Законі, детально роз'яснено зміст його положень та наведено приклади і рекомендації щодо його застосування. У випадках, коли це необхідно, автори роз'яснюють механізм застосування норм Закону у взаємодії з іншими законами України - зокрема, з новою редакцією Закону «Про інформацію», яка ухвалювалася і набула чинності синхронно із Законом «Про доступ до публічної інформації». Для розуміння Закону у світлі міжнародних стандартів у Коментарі використовувалася практика Європейського суду з прав людини, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів та інші документи. При підготовці коментаря також було враховано першу адміністративну та судову практику застосування Закону після набуття їм чинності.

При тлумаченні положень Закону, особливо спірних, автори виходили з його головних принципів - забезпечення права на доступ до інформації, презумпції відкритості публічної інформації, максимального спрощення отримання інформації.

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих. хто використовує Закон у своїй щоденній практиці, - державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, журналістів, громадських активістів.