Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації Національним інститутом стратегічних досліджень здійснюється у відповідь на інформаційний запит в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. 
При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Оформлення інформаційного запиту

Усно:за телефоном (044) 234-83-45
Письмово:

за адресою м. Київ, вул. Пирогова, 7-А, 01030, Національний інститут стратегічних досліджень (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді
Від фізичної особи
(зразок)
Від юридичної особи
(зразок)
Від об’єднань громадян
(зразок)
Факс: (044) 234-41-03

 

Zapyt_form  Форма для електронного інформаційного запиту

 

 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Національному інституті стратегічних досліджень, затверджений наказом  НІСД від 26.07.2019 року №48 відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Наказ про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НІСД, та Порядку відшкодування цих витрат

Нормативні документи про доступ до публічної інформації: