Стратегічні пріоритети

Поділитися:

ISSN 2306-5664

Періодичність: 4 рази на рік

Наукове видання існує з 2006 року

Основні мови видання: українська, англійська

Засновник та видавець: Національний інститут стратегічних досліджень

 

Стратегічні пріоритетиФахове видання з економічних, філософських та політичних наук. Зареєстрований Міністерством юстиції України 26.06.2006 р. Свідоцтво № 11337–210Р. Затверджено наказами МОН України від 09 березня 2016 р. № 241 – економічні науки; від 16 травня 2016 р. № 515 – політичні науки; від 11 липня 2016 р. № 820 – філософські науки.

Проблематика: у збірнику публікуються результати наукових досліджень з проблемних питань суспільно-політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України, регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. Видання розраховане на широке коло вітчизняних і зарубіжних фахівців, які досліджують проблеми розвитку українського суспільства.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Cтратегічні пріоритети" дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.