Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "ПРО ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В 2016 році"

Поділитися:

1

ЗМІСТ:
ВСТУП
ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ

РОЗДІЛ 1. ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ПРОТИДІЯ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ

РОЗДІЛ 3. ЗМІЦНЕННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ НЕСИЛОВОЇ ДЕОКУПАЦІЇ

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

РОЗДІЛ 5. УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ ГЕОПОЛІТИКИ: ІНТЕРЕСИ ТА МОЖЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 6. НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

ПРІОРИТЕТИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 7. РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 8. ЗАВДАННЯ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

РОЗДІЛ 10. ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 11. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ

РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

РОЗДІЛ 13. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ПАДІННЮ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ 14. ЗАВДАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

РОЗДІЛ 15. ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

РОЗДІЛ 16. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Додаток 1. ПРО СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ «УКРАЇНА – 2020»

Додаток 2.ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ

Додаток 3. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ