Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти

Поділитися:

Монографія присвячена теоретико-методологічним основам і механізмам забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції. Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти зміцнення безпеки споживання товарів і послуг у системі економічної безпеки держави з використанням розробленого методологічного апарату дослідження. На основі обґрунтування індикаторів безпечного споживання, структурно-компонентного аналізу та об’єктно-суб’єктної характеристики інструментів убезпечення споживання товарів і послуг проведено аналіз сучасного стану забезпечення безпеки споживання в Україні та країнах ЄС. Розглянуто інституціональний базис та передумови зміцнення безпеки споживання в Україні на сучасному етапі євроінтеграції. Запропоновано методологічні підходи до моделювання процесу зміцнення безпеки споживання в динамічному вимірі. Обґрунтовано напрями імплементації безпекових імперативів споживання в підприємницьку діяльність шляхом модернізації систем менеджменту якості підприємств, імплементації європейських практик технічного регулювання, модернізації діяльності ринкових посередників, убезпечення споживання в електронній торгівлі в Україні.

Призначена для науковців, фахівців, державних службовців, студентів і викладачів, які займаються проблемами безпекознавства, споживання та соціально-економічного розвитку України.

Повний текст монографії: