Відбувся круглий стіл «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення Цілей сталого розвитку»

Поділитися:

3 грудня 2019 року у Дніпрі відбувся круглий стіл «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення Цілей сталого розвитку», організований Національним інститутом стратегічних досліджень. В роботі круглого столу взяли участь заступник директора Інституту Ярослав Жаліло, завідувач відділу секторальної економіки Оксана Собкевич, завідувач відділу досліджень Центрального регіону в місті Дніпрі Олексій Їжак, головні консультанти відділу Вячеслав Бараннік і Євгеній Маляревський.

Бачення запропонованих до обговорення тем виклали представники влади, місцевого самоврядування, бізнесу та науки. Були представлені Дніпропетровська обласна державна адміністрація, мерія Дніпра, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління (ДРІДУ НАДУ), Дніпропетровське інвестиційне агентство (ДІА), Дніпропетровський центр розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС), Дніпропетровська торгово-промислова палата, Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації міст України, комунальне підприємство Дніпровської міської ради «Агентство розвитку Дніпра», вищі навчальні заклади: НТУ «Дніпровська політехніка», Донецький національний технічний університет, НУ «Запорізька політехніка», Національна металургійна академія України.

У своїй вступній промові д.е.н., заступник директора НІСД Ярослав Жаліло виклав проблематику регіонального розвитку, співвідношення рівнів прийняття рішень і можливі точки зростання промислових регіонів.

Д.е.н., завідувач відділу секторальної економіки НІСД Оксана Собкевич презентувала основні завдання промислової політики України для підвищення конкурентоспроможності регіонів. Зокрема були наведені чинники негативної динаміки промислового виробництва в Україні у 2019 році, ключові принципи реалізації конкурентних переваг у новій парадигмі виробництва, характеристики старт-спеціалізації чотирьох областей – учасників пілотної реалізації проекту.

Д.н.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ Ірина Чикаренко розповіла про методологію розробки стратегії розвитку Регіону на основі СМАРТ-спеціалізації і наголосила про завершеність розробки проекту стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року і планування її розгляду у грудні Дніпропетровською обласною радою. Фахівці поскаржились  на брак відкритості при обговоренні проекту стратегії, зауважили про відсутність її публічного обговорення широкою громадськістю та експертами, що є недоліком організації роботи над документом.

Ігор Мамонов, радник з питань регіонального розвитку Дніпропетровського ЦРМС, розповів про особливості економічної політики громад в процесі децентралізації, зокрема про дуже повільну розбудову проектів економічного розвитку в громадах, що пояснюється превалюванням соціальної складової розвитку та людським фактором (відсутності зацікавленості, ініціатив та фахівців у громадах). Підкреслив, що рушіями розвитку могли би стати розвиток  кооперативного руху, переробної промисловості (оскільки переважна більшість громад є сільськими) та розвиток туристичного потенціалу.

Вячеслав Бараннік, к.е.н., головний консультант відділу відділу досліджень Центрального регіону НІСД розповів про ефективність реалізації наявного потенціалу регіону.

Про вплив культурної складової  на соціально-економічний розвиток розповіла Ганна Пилипенко, д.е.н., професор кафедри економічної теорії НТУ «Дніпровська політехніка». Учасники круглого столу погодились, що цей фактор важливий для врахування у стратегіях регіонального розвитку.

Алім Молодан, заступник директора ДІА розповів про напрямки зростання Дніпропетровського регіону, зокрема підкреслив вагу машинобудування, переробки та системи надання послуг.

Приклади практичної реалізації сучасних форм промислового виробництва в регіоні навів Сергій Кучерявенко, віце-президент Дніпропетровської торгово-промислової палати .

Владислав Корольков, к.е.н., доцент, декан факультету економіки та управління НУ «Запорізька політехніка» розповів про особливості розвитку Запорізької області, власне бачення основних драйверів її розвитку.

Про окремі особливості процесів, що відбуваються в Донецькому регіоні розповіла д.е.н. Наталія Підлужна, представник Донецького національного технічного університету.

Таїсія Крушельницька, д.н.держ.упр., доцент-професор кафедри економіки та регіональної політики ДРІДУ НАДУ оголосила, що промислові регіони залишаються лідерами в багатьох складових соціально-економічного розвитку. В той же час, для збереження таких позицій необхідні значні зусилля, в першу чергу синергія дій влади, бізнесу, науки та громад, при цьому в основі таких стратегій повинна стати людина - людиноорієнтований підхід.

Результати круглого столу узагальнив Ярослав Жаліло: застосування ЦСР як критерію промислової політики дозволяє врахувати не лише економічні, а й інші ризики, які виникають у разі кризи промислової діяльності, а особливо – проявах кризи старопромисловості. Дієвість промислової політики досягається поєднанням заходів Центру та долученням регіонів та громад. Регіональний та місцевий рівень можуть чимало у підтримці промислової політики. Зокрема – формування і прогнозування ринків праці, створення умов для смарт-спеціалізації, підвищення капіталізації місцевих ресурсів через інвестиції у інфраструктуру, створення попиту на інвестиційні товари через місцеві інвестиції, компенсація негативних наслідків структурних змін тощо.

Співпрацю учасників круглого столу буде продовжено в рамках регіональної експертної ради, яку планується створити на базі відділу досліджень Центрального регіону НІСД.

За підсумками обговорення будуть підготовлені аналітичні матеріали і рекомендації для органів державної влади.