Щодо засобів та пріоритетів регулювання міграції у контексті зміцнення людського потенціалу України

Поділитися:

Саме українці отримують найбільшу, у порівнянні з громадянами інших третіх країн, кількість вперше оформлених дозволів на перебування на території Євросоюзу.

Оскільки первинні причини трудової міграції українців за кордон, які полягають, передусім, у значно вищій в зарубіжних країнах оплаті праці, не втратили актуальності, пандемія не припинила, а радше ускладнила трудову міграцію.

У зв'язку з цим посилилася орієнтація частини мігрантів на набуття надійнішого правового статусу за кордоном, викликана побоюванням, що у разі виїзду на Батьківщину вони не зможуть повернутися до місць праці в зарубіжній державі.

А отже ризики втрат людського потенціалу країни зросли.

В умовах високої міжнародної мобільності населення України перед державою стоїть завдання зберегти людський потенціал країни, а також використати міграцію для його примноження.

Досягнення цієї мети потребує цілеспрямованих заходів міграційної політики, спрямованих на захист прав та інтересів українців за кордоном, зміцнення зв’язків з ними, сприяння поверненню мігрантів на Батьківщину та їхньої реінтеграції в українське суспільство.

В аналітичній записці обґрунтовано необхідність послаблення негативних наслідків міграції для людського потенціалу країни та використання переваг міжнародної мобільності для його зміцнення.

Запропоновано заходи щодо удосконалення міграційної політики держави, спрямовані на захист громадян за кордоном, зміцнення зв’язків із ними, сприяння їхньому поверненню та реінтеграції на Батьківщині.

 

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: freepik.com, НІСД

Докладніше в аналітиці: