"Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії". Монографія

Поділитися:

У монографії подано огляд сучасної міграційної ситуації в світі, на Європейському континенті та в Україні. Проаналізовано чинники та наслідки міжнародної міграції, її
значення для розвитку та безпеки.

Розглянуто деякі теоретичні підходи до аналізу міграційної політики, міжнародно-правові документи у сфері міграції, надбання спільної
міграційної політики Європейського Союзу. Основні напрями міграційної політики проілюстровано досвідом зарубіжних країн. Окрему увагу приділено формуванню
та розвитку міграційної політики України, перспективам її подальшого удосконалення.

Для широкого читацького загалу.