Власюк Олександр Степанович

vlasiuk

Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Закінчив Українську сільськогосподарську академію (1979),
спеціальність – економічна кібернетика,
кваліфікація – економіст-математик, кандидат економічних наук (1985), доктор економічних наук (1997), старший науковий співробітник (2000), професор (2002), член-кореспондент НАН України (2012).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002).

Заслужений діяч науки і техніки України (2005).

 

 

У 2001-2002 виконував обов'язки директора Національного інституту стратегічних досліджень, у 2007 – 2010 рр. очолював Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, з 2010 по 2014 рр. був першим віце-президентом Державної науково-навчальної установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.

З серпня 2014 р. О.С. Власюк обіймає посаду першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями широкого кола питань національної безпеки України: від обґрунтування концептуальних положень та методологічних підходів до розроблення механізмів вирішення конкретних завдань та проектів нормативних документів.

Проблематика досліджень охоплює сфери внутрішньополітичної (творення української політичної нації, конфлікт світоглядів та чинники консолідації в українському соціумі, українська національна ідея), зовнішньополітичної (виклики глобалізації, співробітництво з міжнародними структурами безпеки, стратегічне партнерство, регіональні інтеграційні процеси, врегулювання “заморожених” конфліктів), економічної (забезпечення конкурентоспроможності, фінансова безпека, антикризове регулювання, безпека міжнародних економічних відносин та інтеграційних процесів, інвестиційно-інноваційна та енергетична безпека), гуманітарної і соціальної (комплекс проблем безпеки людського розвитку), регіональної (реформування адміністративно-територіального устрою, проблеми децентралізації та регіоналізму), інформаційної (побудова інформаційного суспільства, державна інформаційна політика, інформаційні війни) безпеки держави, а також забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.

 1. Оцінка імпортної залежності галузей народного господарства України. – 1992 (у співавторстві).
   
 2. Економіко-математичний аналіз впливу скорочення галузевого виробництва на загальноекономічну динаміку народногосподарського комплексу України. – 1993 (у співавторстві).
   
 3.  Макроеконометрична модель оцінки обсягів виробництва в економіці України у співставних цінах. – 1993 (у співавторстві).
   
 4. Галузева зайнятість в Україні в сучасних умовах: економіко-математичний аналіз і прогноз. – 1994 (у співавторстві).
   
 5. Комплексний аналіз цінової хвилі в народному господарстві України. – 1994 (у співавторстві).
   
 6. Індекс людського розвитку: досвід України. – 1995 (у співавторстві).
   
 7. Можливості застосування аналітичного планування для обґрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління. – 1995.
   
 8. Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України. – 1995.
   
 9. Модельний аналіз динаміки міжгалузевих цінових пропорцій в економіці України”. – 1997.
   
 10. Стратегії розвитку України: теорія і практика. – 2002 (за ред. О. С. Власюка).
   
 11. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. – 2002 (у співавторстві).
   
 12. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. – 2005 (за ред. О. С. Власюка).
   
 13. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України: наук.-метод. посіб. – 2006 (у співавторстві).
   
 14. Теорія та практика формування української національної ідеї. – 2008 (за заг. ред. О. С. Власюка).
   
 15. Україна – НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку. – 2008 (за заг. ред. О. С. Власюка).
   
 16. Україна у системі міжнародної безпеки. – 2009 (за ред. О. С. Власюка).
   
 17. Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір. – 2009 (за ред. О. С. Власюка).
   
 18. The World Financial Crisis and Principles of Anticrisis Regulation in Ukraine. – 2010, UNDP (у співавторстві).
   
 19. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. – 2011.
   
 20. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України. – 2011.
   
 21. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека України. – 2012 (за заг. ред. О. С.
  Власюка, А. І. Мокія).
   
 22. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації. – 2014.
   
 23. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна. – 2015 (у співавторстві).
   
 24. Донбас і Крим: ціна повернення. – 2015 (за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко).

Має понад 250 наукових публікацій. Автор 6 і співавтор 22 монографій.