Трансформація викликів і загроз економічній безпеці держави

Поділитися:

Виявлення та моніторинг існуючих та потенційних викликів і загроз економічній безпеці України, своєчасне вжиття заходів щодо їх попередження та протидії – ключові завдання, які постають перед Українською державою та органами влади в нинішній нестабільний час.

Ці та інші проблеми обговорювались в Національному інституті стратегічних досліджень на науково-методичному семінарі центру економічних і соціальних досліджень НІСД «Трансформація викликів і загроз економічній безпеці держави».

Учасники дискусії відзначили критичне посилення ризиків для економічного розвитку та безпеки України, які генеруються загостренням геополітичного протистояння, а також створенням «дуги» небезпеки й нестабільності на кордонах України внаслідок ескалації агресивних дій з боку Російської Федерації. Високий рівень воєнної загрози негативно впливає на економічний розвиток країни та може розглядатися як елемент гібридної війни.

В ході семінару було наголошено на актуалізації ревізії парадигми економічної безпеки, зокрема переосмислення потребують питання:

  1. трансформації джерел загроз - в сучасних умовах вони походять більш ніж з одного джерела, мають складну та комплексну дію, будь-який чинник економічного розвитку може бути перетворений на інструмент та джерело загроз, а сфера економічних відносин перетворена на операційний простір реалізації агресії
  2. посилення дії неекономічних чинників на економічну сферу суспільних відносин, насамперед військово-політичних, медичних, екологічних, кліматичних, інформаційних; посилення транскордонних загроз військового та гуманітарного характеру - міграція, торгівля людьми тощо

В процесі обговорення було підтверджено, що метою проактивної державної політики у сфері економічної безпеки є упередження розбалансування економіки, вдосконалення ідентифікації основних викликів та загроз економічній безпеці держави, які мають враховуватись під час вироблення рішень економічної політики, та створення умов для забезпечення досягнення національних економічних інтересів в умовах постійно високого рівня ризиків та невизначеності.

Учасники семінару погодились, що подальша робота має спрямовуватись на забезпечення постійного моніторингу викликів та загроз, які можуть мати вплив на оцінку стану економічної безпеки України та визначені Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року, затвердженою Указом Президента України від 11.08.2021р. №347/2021, з урахуванням нових викликів та загроз для України у 2022 – 2023 роках, зокрема:

  • посилення економічної невизначеності внаслідок ескалації агресії з боку РФ
  • загрози для цілісності економічного простору
  • погіршення умов роботи національних підприємств внаслідок посилення загроз зупинки та/або фізичного знищення підприємств, руйнування інфраструктури
  • порушення логістичних ланцюжків
  • прискорення темпів інфляції та зростання цін виробників
  • розбалансування фінансової системи
  • посилення кіберзагроз для економіки тощо

В НІСД заплановано поглиблення науково-аналітичної роботи в цій сфері та підготовку аналітичної доповіді на тему «Поточні і прогнозовані виклики та загрози економічній безпеці України», де будуть визначені концептуальні підходи для проведення науково-аналітичних та прогнозних досліджень викликів та загроз економічній безпеці України та сформовано рекомендації щодо здійснення відповідних досліджень.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Фото: freepik.com, НІСД