Прийом наукових статей до №2/2023 журналу «Стратегічна панорама»

Поділитися:

Тематика журналу:

Національна безпека, міжнародні відносини, зокрема, питання протидії широкомасштабній агресії РФ проти України

 

Вимоги до подання 
і оформлення наукових статей:

 • Стаття має бути написана українською або англійською мовою 
  та містити такі обов’язкові елементи:
 • індекс УДК;
 • ORCID;
 • назва статті українською та англійською мовами (прописними літерами);
 • дані про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; повна назва посади, місце роботи або навчання; населений пункт; країна; адреса електронної пошти);
 • анотації українською та англійською мовами, ідентичні за змістом, обсягом не менше ніж 1800 знаків (з пробілами), що мають містити мету й отримані результати;
 • ключові слова (від трьох до восьми);
 • список використаних джерел у вигляді переліку та оформлений відповідно до ДСТУ 8302-2015;
 • references (розгорнутий опис списку літератури латиницею), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA 7.
 • Обсяг основного тексту статті (без анотацій, списку використаних джерел і додатків) – не більше ніж 60 тис. знаків із пробілами.
 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт: Times New Roman; кегель 14; міжрядковий інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ: 1,25 см. Нумерація сторінок знизу праворуч.
 • Посилання подаються у квадратних дужках (номер джерела зі списку літератури та, за потреби, сторінка). Нумерація посилань у тексті статті має відповідати послідовності у списку використаних джерел.

Докладніше про вимоги до статей див. тут: 
    https://niss-panorama.com/index.php/journal/about/submissions

 

Порядок прийому статей:

Період прийому наукових статей:

до 01 листопада 2023 року (включно).

Статті надсилаються за електронною адресою: [email protected]. У темі листа необхідно вказати назву «Call for papers».

 

Редколегія

Рішення щодо поданих автором матеріалів ухвалює редакційна колегія. Процес розгляду статей передбачає процедуру подвійного сліпого  рецензування. Результати рецензування, зауваження, пропозиції та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.

Публікація статей у журналі безкоштовна.