Експерти НІСД взяли участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції щодо перспективи інтеграції та інноваційного розвитку

Поділитися:

Відділ досліджень Центрального регіону в м. Дніпрі НІСД взяв участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції щодо перспективи інтеграції та інноваційного розвитку.

18-19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпро, Україна) відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку».

До організації конференції разом з партерами з Грузії (Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі), Литви (Клайпедський університет), Польщі (Вища Лінгвістична Школа м. Ченстохова та Мерія м. Громадка), Німеччини (Університет прикладних наук м. Міттвайда) та Болгарії (Університет професора доктора Асена Златарова м. Бургас) долучився відділ досліджень Центрального регіону в м. Дніпро НІСД.

У 2019 році на конференції працювали наступні секції:

  1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя.
  2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі.
  3. Концептуальні засади управління суб'єктами підприємниц­т­ва: реалії та перспективи розвитку.
  4. Управління торговельною діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності.
  5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації.
  6. Формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в сучасних умовах.
  7. Фінансові інструменти регулювання інвестиційної активності.
  8. Моделювання економічної поведінки суб'єктів підприємництва.
  9. Маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.
  10. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем.

В збірнику наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» була надрукована доповідь головного консультанту відділу досліджень Центрального регіону в м. Дніпро Національного інституту стратегічних досліджень к.е.н. Баранніка В.О. «Ризик: загроза чи драйвер розвитку підприємства (концептуальний підхід)»