Страхування інвестицій від воєнних ризиків в Україні

Поділитися:

Перед Україною постали потужні виклики щодо відновлення та модернізації економіки після вторгнення Росії, яке триває. Оцінки витрат на реконструкцію варіюються від 411 млрд дол. США [1] до 750 млрд дол. США [2], проте рахунок збитків і далі зростає. Залучення інвестицій в економіку України було вельми ускладненим ще до початку повномасштабної війни через значні вади інвестиційного клімату в Україні. Для подолання цих викликів та залучення приватних інвестицій Україні треба здійснити значні економічні та регуляторні реформи. Це має стати підґрунтям для відновлення економіки України в  післявоєнний період. Водночас на етапі війни, що триває, коли переважливі воєнні ризики стримують інвестування іноземних та вітчизняного капіталів, нагального значення набуває створення механізмів розподілу та зниження ризиків для інвесторів.

Зважаючи на спровоковані війною бюджетні обмеження, Україна має незначні внутрішні можливості для створення таких механізмів. Вирішальну роль на початковому етапі відіграватиме спільнота міжнародних донорів, які можуть взяти на себе значну частину ризиків для інвесторів через запровадження відповідних механізмів страхування та гарантування інвестицій в Україні.

Страхування воєнних ризиків є однією з основних передумов залучення прямих іноземних інвестицій та мобілізації всієї екосистеми фінансових інструментів, доступних для України.

Поточна ситуація в Україні створює проблеми з отриманням приватного страхування політичних ризиків для інвестицій через активну війну. Ризики війни є надто високими для приватних страховиків, що робить їхні продукти дорогими для інвесторів. У результаті відповідальність за забезпечення страхового покриття інвестицій лягає на державу. Використання механізмів страхування даватиме змогу підтримувати інвестиційну діяльність в економіці через розподіл її ризиків між інвесторами і державою чи міжнародними донорами, покладаючи на останніх витрати на страхування та відшкодування можливих збитків.

На сьогодні започатковано кілька ініціатив, спрямованих на зниження ризиків інвесторів в українській економіці.

 

Проєкти міжнародних фінансових установ

Наразі доступність для України інструментів зменшення ризиків від традиційних багатосторонніх банків розвитку та фінансових установ розвитку досить обмежена через надзвичайно високі ризики. Значним обмежувальним чинником є те, що наявні програми багатосторонніх установ розвитку розроблено до початку війни в Україні, що стримувало їхню здатність пропонувати широкий обсяг та масштаб охоплення ризиків інвесторів, який зараз є в Україні. Водночас наявні механізми головним чином надають страхове покриття іноземним інвесторам.

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), яке входить до групи Світового банку, є найбільшим постачальником так званого страхування політичних ризиків, що покриває ризики, пов’язані з політичною нестабільністю, державною експропріацією та конфліктами в країнах, де приватні андеррайтери не наважуються працювати. У вересні 2022 р. Мінекономіки України уклало угоду з MIGA про впровадження механізму страхування інвестицій під час воєнних дій. Передбачали, що у 2022 р. буде зреалізовано пілотний проєкт страхування політичних ризиків на суму 30 млн дол. США. При цьому обсяг страхового покриття становитиме не менше 90 % від суми інвестованого капіталу. Хоча розмір цього проєкту було обмежено на пілотній стадії, його мета полягала в тому, щоб перевірити та вдосконалити механізм страхування воєнних ризиків і в майбутньому масштабувати програму. Проте оброблення заявок припинено через відсутність можливостей перестрахування. Крім того, продукти MIGA можуть покривати ризики лише для міжнародних інвесторів, а для українських компаній цей механізм недоступний.

14 квітня 2023 р. Японія стала першою країною, яка надала внесок розміром 23 млн дол. для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. Цей внесок буде спрямовано до MIGA.

У лютому 2023 р. MIGA надало гарантію «Raiffeisen Bank International AG» [3] (RBI) на суму 100 млн євро строком на один рік для покриття ризиків дочірньої компанії «Райффайзен Банк Україна» – найбільшого приватного банку в Україні з іноземним капіталом – щодо експропріації (розформування) обов’язкових резервів. Гарантія поширюється на інвестиції в капітал «Райффайзен Банк Україна». Згідно з чинними для банківської системи України нормативами, «Райффайзен Банк Україна» має формувати обов’язкові резерви під кредитні операції. Гарантія MIGA щодо оптимізації капіталу знижує до нуля вагу ризику, застосовану Групою RBI до таких резервів у межах суми цієї гарантії відповідно до європейських банківських правил. Загалом гарантія MIGA зміцнює фінансову позицію «Райффайзен Банку Україна» та сприяє його спроможності надавати життєво важливу підтримку українській економіці, дасть змогу банку вивільнити кошти для додаткового кредитування критичних галузей української економіки під час війни та збільшити обсяг комісійних операцій (платежі, торговий еквайринг, операції з готівкою та валютою тощо).

Пошук джерел фінансування для програм страхування інвестиційних ризиків є основним стримувальним чинником. У цьому контексті вартою уваги та активної дипломатичної роботи щодо просування серед країн-партнерів є пропозиція українського аналітичного центру «CASE Україна» щодо використання заморожених (потенційно конфіскованих) країнами санкційної коаліції російських коштів на користь України як застави для залучення приватних інвестицій [4]. За коментарями урядовців, Міністерство фінансів України вивчає варіанти залучення приватних кредиторів під заставу заморожених резервів центробанку Росії або інших російських ресурсів [5].

 

Міжнародні програми страхування певних країн-партнерів

На двосторонньому рівні кілька урядів країн-партнерів створюють програми для стимулювання компаній зі своїх країн інвестувати в Україну. Так, експортно-кредитні агентства (ЕКА) країн G7, серед іншого, надають підтримку експортноорієнтованих підприємств відповідних країн у спосіб зменшення ризиків, пов’язаних з інвестуванням на іноземних ринках (зокрема шляхом страхового покриття від ризиків, пов’язаних з воєнними конфліктами). Вони відіграють вирішальну роль у цьому сегменті страхування.

США. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) – урядова установа, яка надає фінансову й технічну підтримку компаніям, що займаються бізнесом у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Цю допомогу спрямовано на сприяння інвестиціям приватного сектору, сталому розвиткові та зменшенню бідності через фінансування та партнерські ініціативи. DFC зосереджена на залученні іноземних інвестицій у проєкти з розвитку інфраструктури, енергетики, охорони здоров’я, сільського господарства та інших галузей.

DFC зазвичай надає підтримку лише американським інвесторам, проте, на відміну від MIGA, вона вже розглядає можливість страхувати проєкти, ініційовані українськими інвесторами [6].

12 квітня 2023 р. DFC та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підписали Меморандум про взаєморозуміння з урядом України щодо підтримки залучення інвестицій в Україну та сприяння економічному відновленню країни [7]. Меморандум про співпрацю встановлює партнерство між Міністерством економіки України, USAID та DFC. USAID допоможе Міністерству економіки у визначенні та розвитку проєктів приватного сектору, які потенційно можуть отримати підтримку від DFC.

Сполучене Королівство. Національна Експортно-кредитна агенція Сполученого Королівства (UK Export Finance, UKEF) нещодавно зобов’язалася виділити до 200 млн фунтів стерлінгів на страхування політичних і воєнних ризиків для британських інвесторів, які розглядають можливості для інвестування в Україні.

Німеччина. Міністерство економіки Німеччини забезпечує страхове покриття ризиків для своїх інвесторів через Схему гарантій інвестицій, щоб німецькі компанії інвестували в Україну зараз, а не відкладали це до кінця війни. За допомогою цього інструменту федеральний уряд захищає німецьких інвесторів від політичних ризиків, щоб уникнути або компенсувати потенційні втрати.

За умовами схеми уряд Німеччини доручив міжнародній консалтинговій компанії «PricewaterhouseCoopers» (PwC) запровадити схему інвестиційних гарантій. PwC виконує функцію консультанта, аналізує ризики проєктів і супроводжує на етапах участі в схемі [8]. Схема покриває такі ризики: воєнні, експропріація (націоналізація), окремі терористичні акти, а також ризик порушення контракту. Схема гарантій може покривати як нові проєкти, так і нещодавно інвестовані кошти. Обмежень за сумою інвестицій немає. Схему інвестиційних гарантій запроваджено з метою пом’якшити довгострокові ризики для німецьких інвесторів, запобігти або компенсувати збитки та полегшити отримання фінансування для інвестиційних проєктів [9].

Рішення надати гарантії федерального уряду на інвестиції в Україну ухвалюють шляхом оцінки кожного конкретного випадку. Гарантія покриває політичні ризики, зокрема й воєнний. Остаточне рішення щодо надання інвестиційної гарантії ухвалює міжвідомча комісія, яка збирається шість разів на рік.

Перевагою Схеми інвестиційних гарантій є довгострокове покриття політичних ризиків у країнах з високим ризиком. З метою запобігання втратам здійснювано: активне врегулювання кризових ситуацій федеральним урядом; дипломатичне втручання; участь федерального уряду у витратах для уникнення збитків (у певних випадках). Також відбувається виплата компенсацій за обставин, визнаних як ризикові; фінансування за програмою має особливі умови щодо вартості й обсягу (ре)фінансування.

2022 р. за цією програмою було погоджено нові інвестиції та інвестиції в розширення, а також продовження гарантійних періодів для чинних гарантій. Ці інвестиційні гарантії мають тривалість 15 років, і за запитом вони можуть бути продовжені ще на п’ять років. Сільськогосподарський та будівельний сектори продемонстрували значний попит на гарантії. Крім того, були запити та проєкти, пов’язані з енергетичною інфраструктурою [10].

Польща. Законопроєкт щодо страхування інвестицій для польських компаній в Україні передбачає перестрахування ризиків зареєстрованих в Україні підприємств з польським капіталом. Цей механізм страхування здійснюватиме Польське експортно-кредитне агентство KUKE на довгостроковий період (два і більше років). Пропонують також запровадити перестрахування вантажів, які перевозять до України.

Зараз KUKE страхує переважно контракти, а не інвестиції. 13 червня 2022 р. польський уряд розширив можливості страхування ризиків у двосторонній торгівлі між польськими компаніями та українськими покупцями, відновивши надання страхових гарантій для польських компаній в Україні через KUKE. KUKE призупинив свою діяльність в Україні 25 лютого 2022 р. внаслідок платіжного мораторію, запровадженого Національним банком України, який заборонив українським суб’єктам здійснювати валютні платежі. Страхування, надане KUKE, покриває дебіторську заборгованість за експортними контрактами з українськими покупцями за товари чи послуги, на які не поширюється платіжний мораторій. Це страхування покриває контракти на постачання товарів або послуг, що є життєво потрібними для населення, як-от: харчові продукти; ліки; пальне; а також критично важливий для функціонування економіки країни імпорт, зокрема й енергетичний сектор та сектор безпеки. До кінця 2022 р. за цією програмою KUKE встановила українським компаніям фінансування на суму 500 млн злотих.

 

Українські ініціативи

Покладатися лише на гарантії української держави може бути недостатньо через дедалі більші бюджетні обмеження. Зважаючи на безпрецедентні виклики, з якими стикнулася Україна в умовах російської агресії, Міністерство економіки України закликає уряди іноземних держав співпрацювати у створенні спеціалізованої програми страхування воєнних ризиків як для іноземних, так і для вітчизняних підприємців. Відповідні страхові продукти мають бути доступними для більшого кола заявників через фонди рефінансування та перестрахування з пільговими зобов’язаннями щодо покриття ризиків страховиків.

У Сполученому Королівстві, Японії, Німеччині, Франції, Канаді, Австралії, Ізраїлі є державні установи, які забезпечують страхування інвестицій від воєнних ризиків, зазвичай пов’язані з національними міністерствами фінансів. Такою державною установою в Україні є Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Управління ним здійснює Кабінет Міністрів України через Міністерство економіки України. Але наразі ЕКА не має законодавчої спроможності надавати такі послуги, оскільки воно переважно страхує інвестиції за межами, а не всередині країни.

Водночас більшість усіх капітальних інвестицій в Україні здійснено власними коштами підприємств та організацій всередині країни, проте внутрішній інвестор не має паритетних умов у порівнянні з іноземним, не може скористатися механізмом страхування власних інвестицій від воєнних ризиків. На розв’язання цієї проблеми спрямовано зареєстрований у Верховній Раді України 14 лютого 2023 р. законопроєкт № 9015 «Про внесення змін до Закону України “Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності” щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків», який має на меті створити відповідний інструмент страхування інвестицій вітчизняних компаній в Україні. Щоб не створювати додаткових державних структур, законопроєкт пропонує розширити функціонал українського ЕКА і надати йому можливість страхувати інвестиції на території України як іноземних, так і вітчизняних інвесторів, у тому числі від воєнних ризиків. Держпідтримка інвестиційної діяльності у формі страхування інвестицій здійснюватиметься в межах статутного капіталу ЕКА, а також шляхом перестрахування інвестицій в іноземних страхових компаніях. Проте страхування буде доступним лише для інвестицій, спрямованих на створення об’єктів та інфраструктури, потрібних для розвитку переробної промисловості й експорту українських товарів.

Запропонований закон спрямовано на забезпечення страхового покриття інвестицій від воєнних ризиків через надання українським інвесторам таких самих можливостей, як і іноземним. Законопроєкт передбачає, що ЕКА може забезпечувати страхування інвестицій в Україну, дозволяючи українським інвесторам звертатися безпосередньо до ЕКА або до банків-партнерів і страхових компаній. Він також спрямований на спрощення процесу відбору проєктів і надання доступу до страхування для компаній середнього розміру.

Втім, навіть за умови запровадження цих змін, можливості України щодо підтримки інвесторів шляхом надання їм послуг щодо страхування воєнних ризиків є досить обмеженими. Наразі пропонують здійснювати страхову підтримку інвестиційної діяльності в межах статутного капіталу ЕКА та у спосіб страхування та перестрахування інвестицій в іноземних страхових компаніях. Проте власний капітал ЕКА не перевищує 1,9 млрд грн, що (зважаючи й на інші статутні завдання ЕКА щодо страхування експортної діяльності українських підприємств) матиме незначний вплив на інвестиційну активність в економіці України. Тому потрібно розв’язати питання стосовно додаткових джерел фінансування діяльності ЕКА.

Крім того, треба визначити критерії внесення галузей (видів діяльності) до сфери охоплення інструментами страхування інвестицій в Україні. Запропонований у законопроєкті підхід, з одного боку, охоплює значний перелік видів промислової діяльності, з іншого – залишає поза увагою низку важливих для функціонування економіки та життєзабезпечення країни видів діяльності в енергетиці, сільському господарстві, будівництві тощо.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Загалом, зважаючи на масштаб збитків України від війни та багатогранність проблем, з якими стикаються інвестори в ураженій війною економіці, доцільним є зосередити зусилля на створенні комплексної системи механізмів підтримки інвестиційної діяльності в Україні, яка б передбачала участь міжнародних донорів, уряду України та учасників страхового ринку. Вона має бути спрямована на створення рівних прав і умов для українських та іноземних інвесторів щодо можливостей страхування інвестицій від воєнних ризиків.

Міжнародний рівень

Безперечно, ключовими в розв’язанні цього завдання є залучення допомоги міжнародних партнерів та донорів. Дипломатичні зусилля має бути спрямовано на формування «інвестиційної коаліції» країн-партнерів, певної політичної угоди щодо створення (за участю багатьох донорів) узгодженої міжнародної програми страхування від воєнних ризиків чи надання фінансових гарантій для інвестиційної діяльності в Україні.

Іншим рівнем розв’язання проблеми високих ризиків інвестування в Україні має стати спрямування частини коштів, які надають міжнародні партнери, на: цілі відбудови України через Трастовий фонд Світового банку; страхування інвесторів від воєнних ризиків.

Національний рівень

Створення внутрішнього механізму страхування воєнних ризиків має ключове значення в національних зусиллях щодо підтримки відбудови економіки України. На поточному етапі критичним є фінансове забезпечення цього механізму, зважаючи на спричинені війною бюджетні обмеження країни. Розв’язання цього завдання може бути досягнуто в такий спосіб:

  • використання частини коштів, які надходять у Фонд відновлення та трансформації економіки, для фінансування національної програми страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство;
  • спрямування частини коштів за програмою страхування ризиків інвесторів в Україні для субсидування частини страхових премій для приватних страховиків, які можуть здійснювати страхування інвестиційних проєктів у регіонах країни з нижчими воєнними ризиками. Це потребуватиме категоризації регіонів за рівнем воєнних ризиків та визначення цільових видів діяльності для такого страхування;
  • запровадження урядом України випусків суверенних облігацій під гарантії урядів країн-партнерів для цілей страхування інвестицій, фінансування витрат страхових компаній на страхування інвестицій від воєнних ризиків та компенсації ймовірних збитків;
  • визначення (під час запровадження механізму страхування інвесторів від воєнних ризиків через розширення мандату Експортно-кредитного агентства) чітких критеріїв внесення видів діяльності до сфери охоплення програмою страхування, зокрема: запровадження нового обладнання; створення додаткової кількості робочих місць; упровадження інноваційних технологій; розв’язання завдання щодо забезпечення економіки України критично потрібними ресурсами; створення новітніх виробництв; упровадження енерго- та ресурсоощадних технологій; виробництво електроенергії з нових джерел тощо.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Зображення: НІСД

Список використаних джерел:

[1] Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment: February 2022 – February 2023. – Washington, D.C.: World Bank, 2023. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/pdf/P1801…

[2] Шмигаль: Відновлення України оцінюється у 750 млрд доларів. URL: https://www.dw.com/uk/shmyhal-plan-vidnovlennia-ukrainy-otsiniuietsia-u…

[3] Гарантія MIGA на 100 млн євро допоможе Райфу підтримувати український бізнес, в т. ч. за рахунок кредитування клієнтів. URL: https://raiffeisen.ua/news/garantiya-miga-na-100-mln-yevro-dopomozhe-ra…

[4] Заморожені гроші Росії як застава для інвесторів. Експериментальна пропозиція відновлення України від економіста Дмитра Боярчука. URL: https://forbes.ua/money/zamorozheni-groshi-rosii-yak-zastava-dlya-inves…

[5] Україна обмірковує інструменти залучення приватних кредиторів до відновлення під заставу резервів РФ – держуповноважений з боргу. URL: https://bin.ua/news/economics/economic/293950-ukrayina-obmirkovuye-inst…

[6] Advantage Ukraine скерувала до DFC перші інвестиційні проєкти щодо фінансування та страхування воєнних ризиків. URL: https://biz.ligazakon.net/news/218317_advantage-ukraine-skeruvala-do-df…

[7] DFC and USAID Plan to Galvanize Private Investment in Ukraine. URL: https://www.dfc.gov/media/press-releases/dfc-and-usaid-plan-galvanize-p…

[8] Garantien für Direktinvestitionen – Investitionsgarantien. URL: https://investitionsgarantien.de/

[9] Investment Guarantees of the Federal Republic of Germany. URL: https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/Investment_Guarantees_sli…

[10] «An important support for German investors». URL: https://www.gtai.de/de/trade/ukraine/wirtschaftsumfeld/-eine-wichtige-u…