Державний бюджет України 2022 року: виконання в умовах повномасштабної війни

Поділитися:

Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» виконувався в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України, що спричинило безпрецедентне зниження ВВП (-30,3%[1] згідно з прогнозом НБУ) та зростання ІСЦ (26,6 %), скорочення обсягів зовнішньоекономічних операцій. Це справило визначальний вплив на формування та виконання доходної та видаткової частин бюджету, а також на боргову політику. Упродовж 2022 р. в умовах повномасштабної війни уряд України зосереджував увагу на кількох основних пріоритетах в бюджетній сфері, серед них, зокрема: забезпечення в достатніх обсягах потреб сектору безпеки та оборони; утримання на достатньому рівні соціальних стандартів та надання державної допомоги тим, хто її потребує; недопущення різкого недофінансування сфер охорони здоров’я та освіти; забезпечення підтримки бізнесу тощо.

Загалом це визначали такі чинники:

 • потреба змінювати дизайн формування й реалізацію бюджетної політики. Задля забезпечення оперативності й гнучкості прийняття рішень щодо виконання державного бюджету окремі повноваження було передано від Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України (останній отримав повноваження проводити скорочення та перерозподіл бюджетних видатків через резервний фонд із спрямуванням їх для потреб безпеки та оборони). Було спрощено процедури державних закупівель, обмежено публікацію звітності про виконання бюджету тощо. Одночасно відбулося посилення політичного впливу на забезпечення формування й виконання бюджету та збільшення т. зв. ручного управління бюджетом;
 • необхідність здійснювати значне корегування бюджетних показників. До Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 14 разів вносилися зміни, внаслідок чого доходна частина зросла на 17,3 % (до 1553 млрд грн), видаткова – збільшилася майже удвічі (до 3037 млрд грн), а граничний обсяг дефіциту державного бюджету зріс у 7,9 раза (до 1497,2 млрд грн) (див. Додатокрис. 1);
 • безпрецедентне зростання дефіциту державного бюджету. У 2022 р. дефіцит державного бюджету становив майже 19 % від прогнозного ВВП [2]. Було активізовано роботу із залучення пільгових кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій (МФО), надано тимчасовий дозвіл на фінансування бюджету за рахунок емісійних коштів Національного банку України (придбано облігацій внутрішньої державної позики на суму 400 млрд грн);
 • пошук додаткових джерел і механізмів наповнення бюджету. Було активізовано роботу із залучення кредитних коштів за прийнятною вартістю, грантового фінансування від міжнародних партнерів (від початку повномасштабного вторгнення РФ загальний обсяг отриманих коштів від міжнародних партнерів становив 31,2 млрд дол. США, з яких 45 % – грантові кошти [3]), упровадження ініціатив із залучення коштів фізичних та юридичних осіб на підтримку України. Безпрецедентні за масштабами обсяги допомоги міжнародних донорів дали можливість забезпечити базові потреби держави у здійсненні видатків для підтримки населення та бізнесу, дозволивши максимально повно спрямувати надходження з власних джерел для потреб безпеки та оборони;
 • надзвичайно високий рівень видатків у сфері безпеки та оборони. Видатки у сфері оборони, громадського порядку, безпеки та судової влади становили 32,9 % від прогнозного ВВП [4];
 • вимушене маневрування між необхідністю здійснення першочергових видатків у сфері безпеки та оборони, соціальної підтримки населення та потребою підтримки бізнесу. Це стосується активізації механізмів підтримки малого і середнього бізнесу через надання податкових пільг та додаткового бюджетного фінансування бізнесу (активізація Державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %», гранти для підтримки сільськогосподарських підприємств тощо).

Виконання державного бюджету в 2022 р. характеризувалося двояко: спостерігалося як перевиконання визначених Законом показників доходів, які становили 1787,4 млрд грн (+15,1 %, на це суттєво вплинула підтримка з боку міжнародних донорів), так і недовиконання за видатками – 2705,4 млрд грн (на 10,9 % менше від визначеного в Законі). Проте, порівняно з 2021 р., доходи зросли на 490,5 млрд грн (+37,8 %), видатки – на 1214,2 млрд грн (+81,4 %) (див. Додатокрис. 1).

 

І. Виконання дохідної частини Державного бюджету України на 2022 рік

У 2022 р. наповнення бюджету відбувалося в умовах глибокої соціально-економічної кризи, воєнних дій на значній території України, внаслідок чого доходи бюджетів усіх рівнів зазнали критичних втрат. У той же час, доходна частина державного бюджету була виконана на прийнятному рівні (+15,1 % від визначеного Законом), насамперед за рахунок надходження грантової допомоги. Зокрема, спостерігалися:

 • втрати податкової бази. Податкові надходження до Державного бюджету України в 2022 р. становили 949,8 млрд грн, що на 157,3 млрд грн, або на 14,2 %, менше порівняно із 2021 р. (рис. 2). Як наслідок, питома вага податкових надходжень скоротилася на 32,2 в. п.: з 85,4 % – у 2021 р. до 53,1 % загального обсягу доходів – у 2022 р. (див. Додатокрис. 3). Найбільші втрати припали на митні платежі: ПДВ (-33,5 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.) та акцизний податок (-47,7 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.) із ввезених товарів, ввізного мита (-36,7 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.). Основна причина – падіння обсягів імпорту та надання широкої низки митних пільг (див. Додатокрис. 4-5); 

  Довідково. Падіння надходжень ПДФО через втрату доходів найманими працівниками вдалося компенсувати ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців (+7,9 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.). Падіння надходжень з податку на прибуток (-20,8 % у 2022 р. порівняно з 2021 р.) було зумовлене погіршенням фінансових результатів бізнесу. Падіння надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (-26,7 % у 2022 р. відносно 2021 р.) було зумовлене низкою чинників: 1) зупинкою виробництва пального в Україні; 2) зменшенням виробництва сигарет – у перші місяці після 24 лютого 2022 р. кілька великих тютюнових фабрик потрапили в окупацію або зупинили виробництво через близькість до лінії фронту; 3) обмеженням продажу алкоголю в умовах воєнного стану; 4) встановленням нульових та згодом знижених ставок акцизу на пальне; 5) меншими обсягами виробництва електроенергії (підакцизний товар) через захоплення окупаційними військами РФ Запорізької АЕС та обстріли інших об’єктів генерації, а також меншими обсягами споживання електроенергії через руйнування великих промислових споживачів, таких як «Азовсталь», та цілих населених пунктів, міграцію людей за кордон;
  6) зменшенням кількості споживачів усіх підакцизних товарів.
 • вимушені затримки бюджетного відшкодування ПДВ у березні – травні та липні 2022 р. внаслідок проблем з ліквідністю єдиного казначейського рахунку через першочергове фінансове забезпечення потреб оборони (див. Додатокрис. 6). Крім того, короткостроковий вплив на наповнення державного бюджету мало стрімке зростання кількості блокувань податкових накладних, у т. ч. сумлінного бізнесу, внаслідок прийнятих у жовтні та грудні 2022 р. змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165;
 • збільшення нерівномірності надходжень податкових та митних платежів до Державного бюджету України за регіонами та за видами економічної діяльності. Найбільш постраждалі внаслідок воєнних дій окуповані, деокуповані та прифронтові регіони зазнали найбільших економічних втрат і, відповідно, найбільше скоротили сплату податкових та митних платежів до Державного бюджету України. У розрізі видів діяльності ситуація різнилася; 

  Довідково. У частині податкових платежів до Державного бюджету України найбільший спад у 2022 р. порівняно з 2021 р. мали Донецька (-8,1 млрд грн, або -47,5 %), Запорізька (-5,1 млрд грн, або -37,5 %), Луганська (-1,9 млрд грн, або -52,5 %), Харківська (-7,4 млрд грн, або -17,6 %), Херсонська (-2,7 млрд грн, або -59,5 %) області. Найбільше зростання податкових платежів у відносних та абсолютних показниках продемонструвала Львівська область (+7,5 млрд грн, або +51,7 %) (див. Додатокрис. 7). У частині митних платежів відбувся перерозподіл на користь митниць західних регіонів (див. Додатокрис. 8). 
  В абсолютних показниках найбільшим падіння податкових платежів було в добувній промисловості (-16,9 млрд грн), сільському господарстві (-9 млрд грн) та переробній промисловості (-5,6 млрд грн). У відносних показниках найбільше падіння припало на тимчасове розміщування й організацію харчування (-37,1 %), сільське господарство (-28,2 %) та операції з нерухомим майном (-19,9 %). Разом із тим, спостерігалося зростання податкових платежів, як і в абсолютних, так і у відносних показниках, у сферах державного управління та оборони (+24,5 млрд грн, або +97,3 %) і торгівлі (+34 млрд грн, або +46,2 %) (див. Додатокрис. 9). Це пояснюється збільшенням грошового забезпечення військовослужбовців, державного оборонного замовлення та зростанням показників інфляції.
 • істотне зростання податкового боргу та надміру сплачених сум податків. Податковий борг з урахуванням митних платежів зріс із 106,6 млрд грн станом на 01 січня 2022 р. до 145,9 млрд грн станом на 01 січня 2023 р., тобто на 36,8 % (див. Додатокрис. 10). Переплати податків сукупно зменшилися з 56,4 млрд грн станом на 01 січня 2022 р. до 54,6 млрд грн станом на 01 січня 2023 р., або на 3,3 %. Водночас скорочення переплат мало застереження: суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступному звітному періоді, зменшилися на 7,4 млрд грн (з 38,5 до 31,1 млрд грн), але водночас надміру сплачені суми податків збільшилися на 5,6 млрд грн (з 17,9 до 23,5 млрд грн).

Позитивним фактором наповнення доходної частини державного бюджету стало зростання неподаткових надходжень. Неподаткові надходження до Державного бюджету України в 2022 р. становили 346,3 млрд грн, що на 171 млрд грн, або на 97,5 % більше, порівняно з 2021 р. (див. Додатокрис. 2), а їхня питома вага зросла на 5,9 в. п.: з 13,5 % – у 2021 р. до 19,4 % – у 2022 р. (див. Додатокрис. 3). Надходження частини чистого прибутку та дивідендів суб’єктів господарювання державного сектору економіки (46,9 млрд грн) були більшими від показника 2021 р. (28,5 млрд грн), але істотно меншими від запланованих (113,0 млрд грн). Надходження частини прибутку НБУ (18,8 млрд грн) були меншими від показника 2021 р. (24,4 млрд грн), але більшими від запланованих (13,6 млрд грн). Скоротилися збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (див. Додатокрис. 4). 

Довідково. У складі неподаткових надходжень найбільш стрімко, майже в 2,6 раза (до 234,8 млрд грн), зросли власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду Державного бюджету України. Значну частину таких надходжень можуть становити кошти, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України глобальної ініціативи «United24» та зараховуються до спеціального фонду державного бюджету, якщо одержувачами цих коштів є бюджетні установи, що утримуються за рахунок державного бюджету. Зокрема, на спеціальний рахунок, який НБУ відкрив 24 лютого 2022 р. для підтримки ЗСУ та оборони України, станом на 21 лютого 2023 р. надійшло 24,1 млрд грн в еквіваленті, з яких на потреби оборони перераховано 23,1 млрд грн.

Також для наповнення державного бюджету важливими були кошти, надані в рамках міжнародних грантів. Надходження офіційних трансфертів від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у 2022 р. становили 481,1 млрд грн, що майже в 400 разів більше від показника 2021 р. (1,3 млрд грн) та в 3,5 раза перевищило показник (130,9 млрд грн), визначений Законом про Державний бюджет України на 2022 р. (див. Додатокрис. 2). Значні суми грантів, що надійшли, кардинально змінили структуру доходів Державного бюджету України (див. Додатокрис. 3). Найбільшими надавачами грантів для України в 2022 р. були США, Німеччина та ЄС. Гранти допомогли компенсувати втрати податкових надходжень для утримання бюджетної стійкості та фінансової стійкості держави в цілому. 

 

ІІ. Виконання видаткової частини Державного бюджету України на 2022 рік

Війна, розв’язана РФ проти України, зумовила значну зміну обсягів та напрямів бюджетних видатків у 2022 р. Загалом касові видатки Державного бюджету України в 2022 р. проведено в сумі 2705,4 млрд грн (на 10,9 % менше від визначених Законом, проте майже вдвічі більше, ніж 2021 р.), з яких касові видатки загального фонду становили 2411,1 млрд грн (на 7,8 % більше від визначених Законом та на 91,4 % більше, ніж 2021 р.); касові видатки спеціального фонду – 294,3 млрд грн (на 54,8 % менше від визначених Законом, але на 27,3 % більше порівняно з 2021 р.).

Найбільш зросли видатки у сферах «Оборона» (42,2 % від загального обсягу видатків), «Громадський порядок, безпека та судова влада» (16,4 %) та «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (15,7 %) (див. Додатокрис. 11-12). Ці напрями залишалися пріоритетними для забезпечення відсічі агресору, виплат грошового забезпечення військовослужбовцям та іншим категоріям захисників, а також підтримки найбільш уразливих верств населення. 

Довідково. Видатки у сфері оборони збільшилися порівняно з 2021 р. майже в 9 разів (до 1142,9 млрд грн), у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади – у 2,5 раза (до 443,3 млрд грн). 
На здійснення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення було спрямовано 426 млрд грн (+25,6 % порівняно з 2021 р.). Найбільшими статтями видатків у цій сфері стали: виплати державної соціальної допомоги, зокрема сім’ям з дітьми (63,5 млрд грн), надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (53,5 млрд грн), надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг (33,7 млрд грн), трансферт Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій (232,9 млрд грн), єПідтримку (32,1 млрд грн). До того ж, у 2022 р. Мінфін повністю забезпечив виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог [5]. 
Зросли також видатки у сфері охорони здоров’я: впровадження медичної реформи та необхідність боротьби з наслідками COVID-19 вимагало в попередні роки додаткового забезпечення коштами. У 2022 р. уряд стикнувся з додатковим викликом – виникла необхідність забезпечувати фінансову підтримку медичної галузі в умовах війни. Порівняно з 2021 р. такі видатки з держбюджету зросли на 8,1 % (до 184,3 млрд грн), зі зведеного бюджету – на 5,7 % (до 215,3 млрд грн).

Водночас через зміну пріоритетів і напрямів спрямування бюджетних коштів унаслідок повномасштабної війни спостерігається зниження видатків, які пов’язані з фінансуванням кількох сфер:

 • освіти. Такі видатки з державного бюджету профінансовано на 8,3 % менше порівняно з 2021 р. (58,5 млрд грн), а із зведеного – на 7,1 % (290,76 млрд грн). Це зниження стало наслідком загальної тенденції щодо економії бюджетних коштів в умовах повномасштабної війни, у т. ч. перегляду підходів до оплати праці педагогічних працівників закладів та установ освіти;
 • духовного та фізичного розвитку. Відбулося значне зниження рівня підтримки цієї сфери: з майже 16 млрд грн – у 2021 р. до 11,1 млрд грн – у 2022 р. У структурі видатків державного бюджету її частка становила лише 0,4 % та 1,1 % – у структурі зведеного бюджету;
 • охорони навколишнього середовища. Видатки з державного бюджету в цій сфері становили 4,7 млрд грн (майже вдвічі менше, ніж 2021 р.), а зі зведеного – 5,2 млрд грн. У майбутньому, зважаючи на значну шкоду, заподіяну навколишньому середовищу воєнними діями, ця сфера вимагатиме додаткової державної підтримки.

Стимулювання економічної активності залишалося одним з пріоритетів роботи українського уряду, хоча за категорією «Економічна діяльність» було спрямовано 95,4 млрд грн, що майже удвічі менше, ніж 2021 р. На це суттєво вплинуло зниження видатків, які 2021 р. спрямовувалися на підтримку дорожнього господарства (з 132,1 до 40,5 млрд грн). Знизилися майже в 1,5 раза обсяги підтримки галузей сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства. Проте варто відзначити значний позитивний внесок у стимулювання економічного зростання активізації роботи за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» (у 2022 р. Фонду підтримки підприємництва виділено 6,3 млрд грн), упроваджених механізмів підтримки завдяки наданню грантів для створення або розвитку бізнесу, зокрема на створення або розвиток власного бізнесу, садівництва, ягідництва та виноградарства, тепличного господарства, переробних підприємств тощо.

Незважаючи на складність виконання державного бюджету, підтримка територіальних громад посідала визначальне місце.

Міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам перераховано в обсязі 137 млрд грн (78,5 % від передбачених розписом асигнувань), серед яких: базова дотація (16,3 млрд грн) та освітня субвенція (96,6 млрд грн) перераховані повністю. У розпорядженні органів місцевого самоврядування в 2022 р. залишилася реверсна дотація в обсязі 9,3 млрд грн, яку не перераховано до державного бюджету в умовах воєнного часу [6]

Довідково. Зменшення обсягів міжбюджетних трансфертів (на 66,2 млрд грн) порівняно з 2021 р. стало наслідком їх перегляду й спрямування коштів до резервного фонду з подальшим використанням на потреби Збройних сил України та здійснення заходів щодо відсічі збройній агресії РФ проти України. Міжбюджетні трансферти в 2022 р. (ураховуючи також передвоєнний період) отримували 1582 місцеві бюджети (119 районних, 1438 бюджетів територіальних громад, 24 обласні бюджети та бюджет м. Києва) [7]. Разом із тим, варто враховувати, що унаслідок бойових дій і тимчасової окупації значна частина органів місцевого самоврядування не була спроможна повноцінно здійснювати свої повноваження.
 

У структурі видатків державного бюджету за економічною класифікацією найбільшими в 2022 р. були видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату (36,8 %, або 994,4 млрд грн, на що значним чином вплинули виплати заробітної плати військовослужбовцям), використання товарів і послуг (27,7 %, або 750,6 млрд грн); соціальне забезпечення (18,8 %, або 509,5 млрд грн), видатки на обслуговування боргу (5,9 %, або 159,7 млрд грн) та міжбюджетні трансферти (5,1 %, або 136,8 млрд грн). Капітальні видатки становили лише 3,1 % або 84,6 млрд грн. У структурі місцевих бюджетів капітальні видатки становили 10,1 % (48,9 млрд грн).

Посилилася нерівномірність видатків державного бюджету протягом року, що значним чином залежала від обсягів надходжень міжнародної допомоги. Так, середньомісячні видатки становили 225,5 млрд грн, вони значно збільшились у листопаді (313,6 млрд грн) та грудні (411,8 млрд грн) (див. Додатокрис. 13).

Спостерігалося зростання рівня фіскального перерозподілу, що був зумовлений необхідністю збільшення видатків у сфері оборони та безпеки за необхідності недопущення зниження видатків у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я та освіти при різкому зниженні номінального ВВП. 

Довідково. Частка перерозподілу ВВП через видатки Державного бюджету України в 2022 р. становила 56,1 % від прогнозного ВВП, через Зведений бюджет України сягнула 63,1 %. 
Для порівняння: ці показники за видатками державного бюджету в 2020 р. становили 30,5 %, у 2021 р. – 27,3 %, за видатками зведеного бюджету – 37,8 та 33,8 % відповідно.

 

ІІІ. Фінансування Державного бюджету України та операції, 
      пов’язані з державним боргом

У 2022 р. дефіцит державного бюджету становив 914,7 млрд грн, або майже 19 % від прогнозного ВВП. Було недовиконано план запозичень (за загальним фондом із визначених Законом запозичень у сумі 1784,8 млрд грн залучено лише 1261,1 млрд грн), план надходжень від приватизації (1,7 млрд грн замість запланованих 8 млрд грн). Унаслідок цього сталося недофінансування низки важливих для економіки статей видатків.

В Україні упродовж 2022 р. порівняно з 2021 р. більше ніж удвічі зріс обсяг державних запозичень (як внутрішніх, так і зовнішніх) (див. Додатоктабл.), у структурі яких:

 • запозичення із внутрішніх джерел – 696,9 млрд грн (проти 410,1 млрд грн – у 2021 р.): внутрішні запозичення до загального фонду державного бюджету на фінансування дефіциту – 696,9 млрд грн, у т. ч. за рахунок випусків ОВДП в іноземній валюті – 103,9 млрд грн (або 2,1 млрд дол. США та 980,6 млн євро); 

  Довідково. За рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у т. ч. НБУ придбав у власність 400 млрд грн. З метою збільшення статутного капіталу ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 30 млрд грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» у 2022 році» від 21 грудня 2022 р. № 1415.
   
 • із зовнішніх джерел у 2022 р. залучено 612,2 млрд грн (проти 208,1 млрд грн у 2021 р.), отже, обсяг зовнішніх запозичень у гривневому еквіваленті зріс майже втричі [8]. 

  Довідково. Основні кредитори: ЄС (сума кредитів – 7,1 млрд євро), МВФ (2,7 млрд дол. США), Канада (1,9 млрд дол. США), Світовий банк (1,4 млрд), Велика Британія (0,9 млрд), ЄІБ (0,7 млрд євро).
   

Обсяги погашення державного боргу та видатки на його обслуговування і виплати за державними деривативами в 2022 р. порівняно з попереднім роком майже не змінилися. Вагому роль у цьому зіграло те, що Мінфін провів з іноземними інвесторами успішні переговори про відстрочку на два роки платежів за всіма випущеними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько 21,1 млрд дол. США, що дозволило заощадити близько 6 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб України. Крім того, Міністерство фінансів України підписало Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу до кінця 2023 р. з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

Загалом обсяг державного та гарантованого боргу України станом на кінець 2022 р. суттєво збільшився – до 4071,7 млрд грн (проти 2672 млрд грн – у 2021 р.), насамперед це стосується зовнішнього боргу, частка якого в загальному та гарантованому державою обсязі боргу (у перерахунку на національну валюту) зросла до 64,1 % (проти 58,4 % – у 2021 р.).

Різке зростання державного боргу притаманне всім країнам, на території яких відбувалася воєнна агресія. В цьому контексті зусилля українського уряду щодо збереження макрофінансової стабільності в складних умовах 2022 р. були позитивно відзначені міжнародними партнерами.

 

Висновки

Упродовж 2022 р. Державний бюджет України формувався та виконувався в надзвичайно складних умовах, проте платники податків і державні інституції виявили стійкість у своєму функціонуванні. І ця стійкість має трансформуватися з короткострокової до середньострокової. Водночас подальші зусилля варто спрямувати на зміцнення функціональної спроможності податкової системи, оптимізацію та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, проведення проактивної боргової політики та посилення інституційної спроможності державних органів – розпорядників бюджетних коштів.

Підсумки виконання Державного бюджету України на 2022 р. дають змогу визначити напрями роботи, реалізація яких має сприяти поліпшенню виконання Державного бюджету України в 2023 р. та наступні роки. Це, зокрема:

 • посилення фінансово-економічної обґрунтованості податкових і митних стимулів на етапі розроблення та опрацювання відповідних законопроєктів;
 • недопущення прийняття рішень щодо формування напрямів бюджетних видатків без належного фінансово-економічного обґрунтування;
 • недопущення надмірного збільшення бюджетного дефіциту без визначення реалістичних джерел його фінансування, оскільки наслідком цього стає недофінансування окремих бюджетних програм;
 • активізація роботи з міжнародними партнерами щодо залучення додаткового пільгового кредитного фінансування, розвитку внутрішнього ринку державних запозичень та вітчизняного фондового ринку в цілому як джерел доступних ресурсів для фінансування бюджетних видатків, необхідних для відбудови національної економіки.

 

Отримуйте якісну та актуальну аналітику від НІСД у зручному для вас форматі:

- читайте нас у Telegram 
- слухайте на Google Podcast 
- дивіться на YouTube

Зображення: НІСД

Список використаних джерел:

[1] Макроекономічний прогноз до Інфляційного звіту, січень 2023 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Macroeconomic_Forecast_table_…

[2] Розрахунок зроблено на основі прогнозного ВВП на 2023 р., розрахованого Національним банком України (див.: Макроекономічний прогноз до Інфляційного звіту, січень 2023 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Macroeconomic_Forecast_table_…).

[3] Мінфін: підсумки 2022 року. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/key_results_of_2022_of_the_ministry_of_finan…

[4] Розрахунок зроблено на основі прогнозного ВВП на 2023 р., розрахованого Національним банком України (див.: Макроекономічний прогноз до Інфляційного звіту, січень 2023 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Macroeconomic_Forecast_table_…).

[5] Мінфін: У 2022 році спрямовано 415 млрд грн на соціальні виплати із держбюджету. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_2022_rotsi_spriamovano_415_mlrd_grn…

[6] Мінфін у грудні забезпечив перерахування з держбюджету 14,4 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_grudni_zabezpechiv_pererakhuvannia_…

[7] Публічний звіт Голови Казначейства Тетяни Слюз про підсумки діяльності Державної казначейської служби України за 2022 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2021/zvit2…

[8] Виконання бюджету-2022: головні підсумки року. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/545981_vikonannya_byudzhetu2022_golov…

Додаток в форматі pdf:

Прикріплені файли