II засідання експертної ради з питань регіональної політики зайнятості при ЦРД НІСД

30 листопада 2021 р. у Національному інституті стратегічних досліджень відбулось друге засідання експертної ради з питань регіональної політики зайнятості при центрі регіональних досліджень.

На виконання підпункту 3 п. 4 Указу Президента України №130/2021 від 01.04.2021 р. «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти» експертна рада має на меті розробити методичні основи аналізу регіональних ринків праці.

Відкриваючи засідання експертної ради, Ярослав Жаліло, заступник директора – керівник центру економічних і соціальних досліджень НІСД, вказав на важливість і чутливість вивчення регіональних ринків праці. На його думку, ця проблема має глобальний вимір потреби у вирішенні: починаючи з громад і завершуючи міжнародними організаціями. Пан Жаліло вказав на проведення великого обсягу роботи (створено експертну раду, яка засідає вдруге; проведено низку консультацій та обмінів матеріалами з Мінекономіки та іншими стейкхолдерами) і привернув увагу до двох моментів, які виявились протягом цього процесу. По-перше, проблемність аналізу регіональних ринків праці через розрізненість статистичних та інших цифрових даних, через складність застосування єдиного методологічного підходу до його здійснення, що впливає на якість вироблення відповідної політики і спричинює відсутність єдиної вертикалі, яка б дозволила таку політику здійснювати. По-друге, існування як значного потенціалу реформування політики зайнятості в регіонах, так і запиту стейкхолдерів на його проведення, які готові ділитися своїм баченням відповідних заходів. Від імені Інституту Ярослав Жаліло заявив про підтримку роботи експертної ради і висловив сподівання на оперативну підготовку нею рамкової методики аналізу регіональних ринків праці.

Олександр Савенко, генеральний директор директорату зайнятості та трудової міграції Мінекономіки, констатував, що запит на розробку методичних підходів до аналізу регіональних ринків праці надходить не вперше. Відтак важливо не розпорошувати зусилля, а зосередитись на єдиній платформі і методології такого аналізу. Він нагадав про ініціативу запровадження в Україні інформаційної системи стосовно стану ринків праці, яка застосовується Міжнародною організацією праці (МОП). В рамках роботи над створенням цього продукту відбулась низка зустрічей з ЦОВВ (Державний центр зайнятості, Держстат, МОН, МЗС, Пенсійний фонд) стосовно формування переліку показників, що можуть у цій системі застосовуватись.

Генеральний директор відділу мікроданих та обміну інформації департаменту статистики бюро МОП у Женеві Едгардо Грейзінг презентував можливості застосування програмного комплексу інформаційної системи про ринок праці LMIS.Stat. Окремо він акцентував на тому, що система є не просто продуктом програмного забезпечення, а набагато значнішим комплексним інструментом, який об’єднує установи, окремих осіб та інформацію як таку й дозволяє точніше розуміти ринок праці та його потреби.

Відповідаючи на запитання інших учасників засідання пан Грейзінг зазначив про реалізацію проектів у Чилі, Сальвадорі й деяких інших країнах карибського басейну, ПАР, Ботсвані, Намібії, Йорданії, Саудівській Аравії, Палестині, Чорногорії. Проте пандемія Ковід-19 спричинила складнощі в організації ефективної координації проектної діяльності, а у віртуальному режимі цей процес забирає набагато більше часу і зусиль, тому виконання більшості заходів призупинено. Окремо він зазначив, що досвід кожної країни унікальний і якісь кейси можна сміливо запозичувати й Україні, але дуже поширеною перешкодою в застосуванні програмного комплексу є погана координація діяльності й недостатній обмін інформацією між різними органами влади, відомствами та рештою стейкхолдерів в межах LMIS. Пан Грейзінг наголосив на необхідності сумісності та гармонізації усіх джерел даних, які використовуються під час аналізу регіональних ринків праці.

Лариса Лісогор, головний науковий співробітник сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень НІСД – голова експертної ради презентувала узгоджену позицію експертної ради стосовно основних питань. Зокрема: 1) визначення відповідального виконавця проведення аналізу регіональних ринків праці – в умовах децентралізації саме на регіональному рівні формуються обсяги попиту на робочу силу і регіони визначають, які види економічної діяльності найбільше залучають трудові ресурси і створюють нові робочі місця; 2) підготовка порядку проведення такого аналізу і 3) представлення детального алгоритму цього процесу. Пані Лисогор звернула увагу на ту велику кількість досліджень, які проведені на основі якісних методів. Наявність прикладів їх успішного застосування свідчить про зростання їх важливості у плануванні політики зайнятості. Без якісних методів аналізу не можливо робити висновки стосовно формування попиту на ринках праці й динаміки його зміни. Особливо це можна сказати про сферу підготовки кадрів і професійного розвитку.

На думку Надії Дмитренко, керівниці експертної групи з питань аналізу та прогнозу у сфері зайнятості директорату зайнятості та трудової міграції Мінекономіки, роботу варто починати саме з проведення моніторингу показників (їх збору, систематизації, узагальнення), щоб мати змогу робити аналіз належної якості. Попередній варіант такого моніторингу вже підготовлений фахівцями Мінекономіки, яке й буде його основним оператором. Він передбачає виявлення тенденцій розвитку національного і регіональних ринків праці, визначення співвідношення попиту й пропозиції робочої сили. Наразі розглядаються варіанти забезпечення доступу регіонів до моніторингу, на основі чого вони будуть здійснювати аналіз. З-поміж інших джерел інформації моніторинг враховуватиме опитування роботодавців щодо перспектив розвитку підприємств і працевлаштування населення, а також, імовірно, опитування випускників. У перспективі – огляд комерційних агентств із працевлаштування. Визначено 173 показники, які будуть використовуватись у роботі, але цей перелік ще не остаточний. Для налагодження міжвідомчої взаємодії Мінекономіки підписуватиме окремі угоди про обмін інформацією.

Презентуючи дослідження аналізу ринку праці в 10 пілотних регіонах (опитано близько 13 тис. підприємств і 15 тис. випускників закладів професійно-технічної освіти, проведено 27 фокус-груп за видами економічної діяльності) в рамках спільного з програмою «EU4Skills» проекту, Людмила Василега, директорка департаменту стратегічного розвитку та аналізу ринку праці Державного центру зайнятості, назвала його фактичним паспортом області. Завдяки детальному аналізу показників зайнятості і людського капіталу проект буде цікавим і цінним для потенційних інвесторів, які захочуть вкладати кошти в регіон.

Як і на першому засіданні експертної ради Сергій Притоманов, радник Конфедерації роботодавців України, наполягав на тому, що будь-який аналіз повинен мати конкретного користувача, під потреби якого необхідно виокремлювати й показники самого дослідження. Він вважає, що мало здійснити аналіз регіонального ринку праці для виокремлення замовлення роботодавців на вказаній території, необхідно створити умови для того, щоб таке дослідження було доступне і зрозуміле для ключових стейкхолдерів, які й будуть його використовувати. Також пан Притоманов поділився результатами пілотного проекту Агентства кваліфікацій у Житомирській, Одеській, Львівській та Чернігівській областях. У підсумку було сформовано рейтинг найбільш затребуваних професій у пілотних регіонах та у країні в цілому, а також перелік рекомендацій стосовно коригування прийому на конкретні спеціальності відповідно до популярності професії у роботодавців.

Геннадій Русанов, координатор групи експертів програми EU4Skills, запевнив учасників засідання у тому, що попри обмеження мандату «EU4Skills» виключно професійною освітою, ця програма ЄС і його окремих членів намагатиметься покращити ситуацію з ринками праці в Україні. Пан Русанов виступив з підтримкою вже озвучених заяв про важливість якісних досліджень у цій сфері з огляду на недосконалість системи відповідних статистичних даних. При чому дуже важливо накопичувати кількісні та якісні дані протягом тривалого періоду. Проте збір та аналіз інформації повинен належним чином завершуватись у вигляді діалогу та конструктивної співпраці між роботодавцями та основними публічними акторами в регіоні, котрі приймають відповідні рішення. Також експерт підкреслив, що «EU4Skills» планує інтегрувати ці підходи та методики в українську систему публічного управління, для чого на регіональному рівні створюватимуться мережі фахівців, котрі будуть спроможні збирати та аналізувати інформацію стосовно ринків праці незалежно від поточного політичного ландшафту.

Людмила Акимова, заступниця Голови Національного агентства кваліфікацій, звернула увагу на важливість здійснення аналізу не лише за видами економічної діяльності, але й з урахуванням кваліфікацій та навичок. Адже саме такий погляд є актуальним у розвинених державах. Натомість Україна концентрує увагу на професіях, що є відверто застарілим підходом і вимагає корекції.

У завершальному слові Ярослав Жаліло подякував учасникам засідання і висловив упевненість у подальшій плідній та злагодженій роботі. Звернув увагу на важливість і доцільність іноземного досвіду у вирішенні проблемних питань ринків праці, враховуючи їхню складність у регіональному, кваліфікаційному чи віковому вимірі. Наполіг на виваженому та уважному ставленні до розроблення методики та моніторингу в плані їх функціональності з точки зору майбутніх користувачів. Адже бенефіціарами отриманих результатів може виявитися набагато ширше коло стейкхолдерів, аніж це виглядає на теперішньому етапі.

Участь у заході взяли: Ярослав Жаліло, заступник директора – керівник центру економічних і соціальних досліджень НІСД, Світлана Ковалівська, керівниця центру регіональних досліджень НІСД, Лариса Лісогор, головний науковий співробітник сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень НІСД – голова експертної ради, Тарас Васильців, завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Людмила Акімова, заступниця Голови Національного агентства кваліфікацій, Сергій Коваленко, державний експерт експертної групи з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти МОН, Наталя Кобрянська, начальниця відділу обстеження робочої сили департаменту обстежень домогосподарств Держстату, Людмила Василега, директорка департаменту стратегічного розвитку та аналізу ринку праці Державного центру зайнятості, Олена Колеснікова, заступниця виконавчого директора Федерації металургів України, представники проекту Міжнародної організації праці «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», Георгій Морозов (національний координатор) та Джемал Ходжіч (старший радник), а також Едгардо Грейзінг, генеральний директор відділу мікроданих та обміну інформації департаменту статистики бюро МОП у Женеві; Сергій Притоманов, радник Конфедерації роботодавців України, Геннадій Русанов, координатор групи експертів програми EU4Skills, представники Міністерства економіки України Олександр Савенко (генеральний директор директорату зайнятості та трудової міграції), Надія Дмитренко (керівниця експертної групи з питань аналізу та прогнозу у сфері зайнятості директорату зайнятості та трудової міграції), Галина Павличко (державна експертка експертної групи з питань аналізу та прогнозу у сфері зайнятості директорату зайнятості та трудової міграції); Олександр Цимбал, завідувач сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,; співробітники НІСД Іван Валюшко, Алла Двігун, В'ячеслав Потапенко, Володимир Химинець, Любов Яценко.

 

Зручніше отримувати якісну аналітику в месенджері? Підписуйтеся на наш Telegram-канал: t.me/niss_gov_ua

Фото: НІСД