Банківська безпека держави в умовах розвитку інформаційної економіки (трансформації банківських операцій)

У монографії досліджено проблему забезпечення банківської безпеки держави в умовах розвитку інформаційної економіки з урахуванням загроз та можливостей її зміцнення, пов’язаних із розвитком інфраструктури безготівкових розрахунків, ринку криптовалют та електронних кредитних платформ на підставі розвитку концептуальних та прикладних компонентів. Визначено роль та місце банківської системи України у реалізації національних економічних інтересів з урахуванням активного розвитку інформаційної економіки. Проаналізовані ризики та можливості розвитку банківської системи України в умовах становлення інформаційної економіки, що обумовлює трансформацію «традиційних» банківських операцій у цифровий та мережевий формат. Обґрунтовано основні напрями розвитку нових видів безготівкових розрахунків, шляхи убезпечення банківської системи України внаслідок інституалізації ринку криптовалют та визначено перспективи законодавчого регулювання діяльності електронних кредитних платформ в контексті забезпечення банківської безпеки України. Для працівників органів державного управління, науковців, фахівців з питань економічної безпеки та банківської діяльності, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Фото: freepik.com

Повний текст монографії: