Розвиток форм безпосередньої демократії в Україні: аналіз доцільності та перспектив застосування

Аналітична доповідь присвячена дослідженню проблем та перспектив розвитку в Україні форм безпосередньої демократії. У доповіді розглядається практика застосування форм безпосередньої участі громадян на всеукраїнському та місцевому рівнях, а також історія спроб використання політичними силами даного інституту демократії у конкурентній боротьбі за владу. Проаналізований сучасний стан правової регламентації дії механізмів демократії участі. Окрему увагу автори Доповіді звернули на законодавчі ініціативи політичних сил, представлених у Верховній Раді України ІХ скликання щодо відновлення дії передбачених Конституцією України всеукраїнського та місцевого референдумів, а також запровадження нових форм безпосередньої демократії.

На основі проведеного історичного та нормативно-правового аналізу, а також з урахуванням досвіду у даній сфері країн розвинутої демократії, враховуючи рекомендації Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) та відповідні рішення Конституційного Суду України були розроблені ряд рекомендацій щодо форм безпосередньої участі громадян, які доцільно запровадити в Україні.

Повний текст доповіді: