"Світова гібридна війна: український фронт". Монографія

1У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України.


Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.


Розраховано на політиків, політичних аналітиків, державних службовців вищої ланки, науковців у сфері безпекознавства. Результати дослідження зацікавлять освітян, представників громадянського суспільства, а також національно свідомих громадян.

 

завантажити

 

Відгуки:

1. Лист Національної Академії правових наук України.

2. Журнал "Критика".

3. Рецензія Юліана Кіфу на монографію молдовською та румунською мовами.

 

 

 

 

1

 

 

In this multi-authored monograph the scholars of the National Institute for Strategic Studies of Ukraine present an unprecedented study of the phenomenon of the world hybrid war, which manifested itself in the Russian aggression against Ukraine. The nature of the hybrid war was analyzed in the context of the global security crisis and was studied as a new type of global confrontation. This monograph is a complex analysis of the causes and preconditions of the Russian aggression against Ukraine with respect to the strategic purposes and special aspects of conduct in various dimensions including military, political, economic, social, humanitarian, and informational. This monograph also presents research of the local success of our country in resisting the hostile plans of the Russian Federation in certain areas.

 

The conclusion reached by this study is that Ukraine is capable of fighting against an aggressor for her sovereignty. The reformation of international security institutions and attainment of balance of power in the new hybrid reality are also addressed in the monograph.

 

This book is meant for politicians, political analysts, senior government officials and scientists in the field of security studies. The research results would also be interesting for academia, representatives of civil society, as well as patriotic and responsible citizens.

 

download