"Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України". Аналітична доповідь

Автори:


А. П. Павлюк, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу, вступ, розд. 1, 2, 4, 5 )
Д. С. Покришка (розд. 2.2)
Я. В. Белінська, д. е. н., доц., с. н. с. (розд. 3.1, 5)
О. О. Молдован, к.е.н. (розд. 3.2, 5)
Д. В. Ляпін, к. т. н., с. н. с. (розд. 4.3, 5)
Н. С. Мєдвєдкова, к. е. н. (розд. 2.3, 5)
Є. О. Медведкіна, к. е. н. (розд. 3.1, 5)
О. О. Єгорова (розд. 4.2, 5)