Щодо необхідності проведення перепису населення

Поділитися:

У відповідності до принципів і рекомендацій ООН у 2020 р. в Україні, так само, як і в інших країнах, мав би відбутися перепис населення. Проте, необхідність його проведення неодноразово ставилася під сумнів з таких позицій: існування низьковартісних альтернативних способів збору демографічної інформації (на базі об’єднання державних реєстрів або за допомогою аналізу даних мобільних операторів), дефіцит вільних фінансових ресурсів, які необхідні для проведення традиційного перепису, епідемічна ситуація, що ставить під загрозу здоров’я переписників та членів домогосподарств при проведенні «надомної» частини перепису.

Пропри те, що пандемія COVID-19 внесла деякі корективи в організацію проведення переписів, Фонд народонаселення ООН, у зв'язку із завершенням  всесвітнього переписного циклу, наполегливо рекомендує урядам країн і національним органам статистики не припиняти підготовку до національних переписів і не розглядати альтернативні варіанти обліку населення. Адже національний перепис надає важливу інформацію щодо соціально-демографічного складу населення і умов життя, яку неможна отримати з інших джерел. Це, зокрема, дані щодо мовної компетентності, етнічного складу населення, складу і стану житлового фонду, перерозподілу трудових ресурсів внаслідок міграції, масштабів, напрямів та економічних наслідків трудової міграції за кордон, дітородної активності тощо. 

Експертами Національного інституту стратегічних досліджень розроблені пропозиції щодо внесення змін до Програми перепису населення.

Фото: hadiach.city

Повний текст аналітичної записки: