Організаційні механізми зниження загроз економічній безпеці у зв’язку із запровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України захворювань на COVID-19

Поділитися:

Поширення COVID-19 спричинило виникнення низки ризиків для економічної безпеки України, дія яких посилюватиметься в міру продовження карантину. Урядом запроваджений комплекс заходів щодо запобігання поширенню на території України захворювань на COVID-19.

Водночас, динамічний перебіг епідемічної ситуації, негативні наслідки дії заходів, запроваджених у відповідь, та розгортання світової економічної кризи потребують зміни моделі реагування на виклики економічній безпеці.

Впровадження правових та регуляторних змін, державної фінансової підтримки та організаційно-економічних механізмів є необхідними умовами забезпечення економічної безпеки в період подолання наслідків кризи.

Окремої уваги потребує вплив кризових явищ на сегмент МСП в Україні. Всебічний аналіз ризиків має бути покладений в основу рекомендацій щодо зниження загроз економічній безпеці, забезпечення стійкості, ефективного задоволення економічних потреб та захисту економічних інтересів країни.

Фото: flickr НБУ

Повний текст аналітичної записки: