"СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА" № 2, 2006


У Раді національної безпеки і оборони України

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 березня 2006 року «Про ситуацію на ринку нафти і нафтопродуктів України»

Указ Президента України «Питання Місії України при НАТО»

Указ Президента України «Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО»

Указ Президента України «Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року «Про утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання»

Указ Президента України «Про покладення виконання обов’язків»

Проблеми національної та глобальної безпеки

ПИЛИПЧУК В. Г. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека»

БОГДАНОВИЧ В. Ю., Семенченко А. І. Підхід до розробки теоретичних засад стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави

БУРАВЛЬОВ Є. П. Системні ризики: нелінійний підхід

ШАБЛІНСЬКИЙ І. І. Насильство як соціальна деструкція і загроза національній безпеці суспільства

Геополітика і геостратегія

ШВЕД О. В. Близький і Середній Схід у контексті Стратегії національної безпеки США: висновки для України

ТАРАН В. М., ЩЕРБАК В. М. Індійський «ренесанс»

Суспільно-політичні процеси

ОПАЛЬКО Ю. В., МАНЖОЛА П. Г. Активність інституцій громадянського суспільства у виборчому процесі

Економічна та регіональна політика

КУЗЬМЕНКО В. П. Теорія соціальної політики держави в розробках видатних українських, російських та австрійських учених

ЗИМОВЕЦЬ В. В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови

ПОКРИШКА Д. С. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку

СТРУК О. М. Особливості захисту внутрішніх ринків країн Центрально-Східної Європи в умовах інтеграції до ЄС

Воєнна політика і проблеми ОПК

ПИРОЖКОВ С. И. Оборонный анализ и формирование политики национальной безопасности: опыт Украины

СІНОВЕЦЬ П. А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США на Близькому Сході: проблема стримування

МІТРОФАНОВА О. О. Співпраця Франції й України у військовій галузі

Діяльність розвідувальних і правоохоронних органів

ЛЕОНОВ В. В. Розвідувальні служби в системі демократичного цивільного контролю

ТЕРЕШКО С. В. Актуальні проблеми та напрями реформування правоохоронних органів України

Гуманітарні проблеми

МАЛИНОВСЬКА О. А. Формування спільної міграційної політики Європейського Союзу

КАЧИНСЬКИЙ А. Б., ДРОЗД М. І. Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки

ЗДІОРУК С. І. Проблеми національної Церкви і національної релігії в українському суспільстві

БАКАЛЬЧУК В. О. Культурна самобутність як фактор національної безпеки України: гуманітарний аспект

Наукове життя

Міжнародна конференція «Перспективи розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) як чинник регіональної стабільності»

Щодо проблеми реформування сектору безпеки України