"СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА" № 3, 2005


У Раді національної безпеки і оборони України

Указ Президента України «Про внесення змін до складу Ради національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 8 лютого 2005 року № 208»

Указ Президента України «Про призначення А. Кінаха Секретарем Ради національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про призначення В. Крутова Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про призначення Ю. Петроченка заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань державної безпеки»

Указ Президента України «Про призначення В. Рогового заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки»

Указ Президента України «Про призначення С. Пирожкова заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань безпеки у зовнішньополітичній сфері»

Указ Президента України «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки»

Проблеми національної та глобальної безпеки

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України

Шевцов А. І., Земляний М. Г. Стратегія розвитку ядерної енергетики України: обгрунтування, нагальні заходи

Горлинський В. В. Безпека суспільства: ціннісний дискурс

Кір'яков С. П., Кір'яков П. О. Воєнно-економічна безпека в системі економічної безпеки держави

Шаблінський І. І. Розуміння сили в контексті національної безпеки

Геополітика і геостратегія

Яворська Г. М. Криза навколо Конституції ЄС та євроінтеграційні перспективи України (про необхідність застосування багатоваріантних сценаріїв у політичній практиці)

Мішин А. О. Чинники регіональної стабільності та розвиток демократичних засад у нових незалежних державах

Григорець Т. В. Реалізація зовнішньоекономічних інтересів ЄС у процесі економічної конвергенції

Koновалов В. М. Европейское экономическое пространство и новые перспективы для экономики Беларуси

Гринкевич О. Й. До питання про розвиток напрямів української зовнішньої політики: сучасність і перспективи

Суспільно-політичні процеси

Паламарчук М. О. Механізми політичної відповідальності як засіб забезпечення верховенства народу в політичній системі України

Економічна та регіональна політика

Сухоруков А. І. Технологічна реструктуризація як напрям антикризової політики

Прейгер Д. К., Малярчук І. А. Міжнародний туризм в Україні як форма розвитку інтеграційних комунікацій

Студенніков І. В., Дьяков О. А. Інтегроване управління приморською зоною: базові поняття, принципи і значення для сталого розвитку України

Пирожков Л. С. Формування торгової політики країн за умов глобалізації (на прикладі США)

Корнілов І. Є., Малярчук І. А. Концептуальні засади розвитку співробітництва країн-членів ГУАМ в енергетичній та транспортно-комунікаційній сферах

Іванова І. М. Проблеми створення та розвитку муніципального фінансового контролю в Україні

Белінська Я. В. Лібералізація руху капіталів та її наслідки для України

Воєнна політика і проблеми ОПК

Буравльов Є. П., Гетьман. В. В. Формування національної системи утилізації боєприпасів

Бегма В. М., Каблов В. О., Шемаєв В. М. Когнітивне моделювання стратегій розвитку державної військово-технічної політики України

Павленко А. М. Вплив системи комплектування ЗС на розвиток демократії й зовнішню політику держави

Гуманітарні проблеми

Хомра О. У. Мігранти України в соціально-економічному вимірі

Толстанов М. К., Карташов П. І. Міграційні процеси в Європейському Союзі: минуле та сучасне

Інформаційні відносини та технології

Соснін О. В. Інформаційна політика України: проблеми розбудови

Наукове життя

Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної і Східної Європи