"СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА" № 2, 2005


У Раді національної безпеки і оборони України

Указ Президента України «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України»

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі»

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року «Про формування Єдиного економічного простору»

Указ Президента України «Про призначення Ю. Терещенка першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — Головою Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України»

Проблеми національної та глобальної безпеки

ГОРБУЛІН В. П., КАЧИНСЬКИЙ А. Б. Стратегія національної безпеки України в аксіологічному вимірі: від «суспільства ризику» до громадянського суспільства

ПИРОЖЕНКО В. О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем

МИКИТЮК В. М., СКИДАН О. В. Продовольча безпека: формування понятійного апарату

КЛІТЧЕНКО О. С. Забезпечення внутрішньої безпеки країн у контексті нових загроз і викликів (Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина)

Геополітика і геостратегія

ЧЕКАЛЕНКО Л. Д. Міжнародні організації і суверенітет держави

РУДЯКОВ П. М. Євроінтеграційні здобутки і перспективи України та балканських країн: спільне й відмінне

ШВЕД В. О. Барселонський процес у контексті сучасних викликів та трансформацій Близькосхідного регіону

ЖУРАВЛЬОВА Ж. А. Контури зовнішньої політики США після президентських виборів 2004 року

АВДЄЄВА С. О. Модернізація Близькосхідного регіону: погляд зсередини

РЯЗАНОВА М. Л. Придністровський конфлікт — зміни формату врегулювання

Суспільно-політичні процеси

САЛО І. С. Зовнішньополітична активність політичних партій та її вплив на реалізацію євроінтеграційної політики України

МАНЖОЛА П. Г. Пріоритет «соціальності» у здійсненні державної політики як засіб легітимації влади в Україні: світовий досвід та вітчизняні реалії

КАПЛАН Ю. Б. Особливості сучасних суспільно-політичних орієнтацій населення України

Економічна та регіональна політика

АРХІЄРЕЄВ С. І. Віртуальні трансакції: сутність та динаміка в економіці України

ЩЕРБАК В. М. Регуляторні механізми глобалізації: податковий, торговельний і фінансовий аспекти

АДАМЕНКО С. І. Стан банківського менеджменту та його вплив на фінансову безпеку України

Воєнна політика і проблеми ОПК

БОРОХВОСТОВ В. К. Україна — НАТО: проблемні питання українського оборонно-промислового комплексу

ПАВЛЕНКО А. М. Досвід трансформації Бундесверу з урахуванням деяких політичних і економічних аспектів

Гуманітарні проблеми

ХОМРА О. У. Мігранти України в соціально-економічному вимірі

ПЛАТОНОВ А. В. Нелегальна міграція та її вплив на міжнародну і національну безпеку

Наукове життя

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми реформування сфери безпеки і оборони України»