"СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА" № 3-4, 2003


Незалежність України і виклики сьогодення. Виступ Президента України Л.Д.Кучми на урочистому зібранні, присвяченому дванадцятій річниці Незалежності України, 23 серпня 2003 року

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави"

У Раді національної безпеки і оборони України

Указ Президента України "Про призначення В.Радченка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України". Коротка біографічна довідка

Указ Президента України "Про звільнення В.Радченка з посади Голови Служби безпеки України"

Указ Президента України "Про звільнення І.Смешка з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"

Указ Президента України "Про призначення І.Смешка Головою Служби безпеки України"

Указ Президента України "Про призначення О. Дубини першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"

Указ Президента України "Про призначення П. Шатковського заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"

Указ Президента України "Про призначення Ю. Прокоф'єва заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - Головою Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України"

Указ Президента України "Про призначення С. Черних заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"

Указ Президента України "Про призначення Ю. Поляченка заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України"

Геополітика і геостратегія

ШЕВЦОВ А. І., ЇЖАК О. І. Доктрина Буша: теорія і практика застосування сили

ЯВОРСЬКА Г. М. Євроінтеграційні перспективи України у контексті нових засад зовнішньої політики ЄС

СОБОЛЄВ А. А. Еволюція поглядів України на питання забезпечення власних воєнно-політичних інтересів у Європі

ЧЕКАЛЕНКО Л. Д. Україна - Польща: нові тенденції відносин

Проблеми національної безпеки

МІТРЯЄВА С. І., ФЕДОРЧУК Л. М. Демократичний контроль над системою безпеки та збройними силами: досвід Словаччини

КОРЕНДОВИЧ В. С. Севастополь як "індикатор" суверенітету України

Суспільно-політичні процеси

БАРКОВ В.Ю., ПИЩУЛІНА О.М. Інституціалізація гендерної рівності

ПАЛАМАРЧУК М.О. Правові аспекти взаємодії політичних еліт та народу України

Економічна та регіональна політика

ПИРОЖКОВ С. І., СУХОРУКОВ А. І. Проблеми адаптації України до глобального економічного середовища

ЖАЛІЛО Я. А., СМЕНКОВСЬКИЙ А. Ю. Податкова реформа в Україні в контексті стратегії економічного зростання

КУЗЬМЕНКО В. П., МАКАРЕНКО Л. Л., КУЗЬМЕНКО Н. В., ПОПАДЮК Л. П. Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн

БЕЛІНСЬКА Я. В. Валютно-грошовий фактор конкурентоспроможності України

ЮСПІН О. В. Питання співробітництва України і Російської Федерації в контексті енергетичної безпеки

Воєнна політика і проблеми ОПК

ГОРБУЛІН В. П. Проблемні питання оборонної політики України в контексті нових викликів національній безпеці

ЛЕОНОВ В. В., МАРКЕЛОВ В. М. Структури євроатлантичної безпеки: розвиток поглядів на роль Сил реагування НАТО та ЄС у кризових ситуаціях

БЕГМА В. М., ВЕЛИЧКО О. Ф., ШЕМАЄВ В. М. Аналіз проблеми інформаційного супроводження військово-технічного співробітництва

БОДНАРЧУК Р. В. Формування інвестиційної політики в оборонно-промисловому комплексі України як системний процес

БОРОХВОСТОВ В. К. Військово-технічне співробітництво України з країнами Заходу: стан та перспективи

Інформаційні відносини та технології

СОСНІН О. В. Інформаційні відносини: проблеми правового регулювання

КОНАХ В. К. Формування та реалізація державної політики США у сфері інформаційної безпеки після 11 вересня 2001 року

СУХОРУКОВА О. А. Напрями підвищення інвестиційної привабливості поліграфічної промисловості України

Наукове життя

Про семінар випускників Гарвардської програми з безпеки Чорного моря

Міжнародна конференція "Оборонна політика України: реалії і перспективи"

Рецензії

Стогній Б. С. Про енергетичну безпеку України

ВАРНАЛІЙ З. С. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів

ГРИНКЕВИЧ О. Й. Аналітика і прогнозування