"СТРАТЕГІЧНА ПАНОРАМА" № 1-2, 2001


У Раді національної безпеки і оборони України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Національний Інститут проблем міжнародної безпеки

НА ЗАСІДАННЯХ Ради національної безпеки і оборони України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2001 року "Про заходи щодо детінізації економіки"

Литвин В.М. Основні засади детінізації грошового обігу

Проблеми національної безпеки

Литвин В.М. Економічні аспекти ролі України у формуванні Європи сьогодення та Європи майбутнього

Вишневский А.Г. Миграция и демографическая безопасность России

Сурмін Ю. П., Аврамчук Р. Н. Структури, засоби і стратегія розв'язання проблем національної безпеки

Нікішенко С.О. Рух неприєднання: сучасний стан і перспективи

Павленко А.М. Нейтралітет — переваги та недоліки для безпеки держави та її розвитку (на прикладі Австрії)

Пастернак-Таранушенко Г.А. Філософські засади забезпечення економічної безпеки держави (з викладенням основ філософії екосестейту)

Суспільно-політичні процеси

Подгорна В.В. Формування партійної системи в Україні

Шевченко О.К. Щодо територіального устрою Росії і долі російського федералізму (погляд з боку)

Митряева С.И. Формирование стратегии национальной консолидации как фактор национальной безопасности Украины

Економічна політика

Прейгер Д.К., Новікова А.М., Малярчук І.А., Нижник О.М. Проблеми погодження розвитку транспортно-комунікаційної інфраструктури України у західному та східному напрямках

Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З. Атомна енергетика України. Стратегія розвитку.

Мамутов В.К., Панов Б.С., Попов Н.А., Щетников А.И. Использовать природно-ресурсный потенциал Украины

Давидов О.І., .Карайченцева Г.О. Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою

Корнєєв В.В. Операції на фінансових ринках і загрози реальній економіці

Хомра О. У. Територіальна структура зовнішньої торгівлі України з Росією

Військова політика і проблеми ОПК

Горбулін В.П. Оборонне будівництво в Україні. Проблемні питання розвитку ОПК і підходи до їх вирішення

Боднарчук Р.В. Проблеми планування, формування і виконання воєнно-технічної політики в Україні: методологічний аспект

Проблеми екології

Підкамінний І.М., Трофимчук О.М. Водокористування як відображення сучасної економічної діяльності в Україні

Качинський А.Б., Хміль Г.А., Некрасова Л.С. Ризик смертності населення України: причини та тенденції

Проблеми і роздуми

Кузьменко В.П. Соціокультурна, соціально-політична та соціально-економічна циклічна динаміка на радянському і пострадянському просторах

Рецензії

Пирожков С.И., Хомра А.У. Миграция как вызов современной безопасности