Організація вступу до докторантури та аспірантури


В Національному інституті стратегічних досліджень (далі – Інститут) відкрито докторантуру за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.


ПРАВИЛА прийому до докторантури Інституту в 2018 р.

 

РОЗКЛАД вступних випробувань до аспірантури Інституту в 2018 р.

 

ЛІЦЕНЗІЯ на освітню діяльність

 

ПРАВИЛА прийому до аспірантури Інституту в 2018 р.

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 052 Політологія

 

Програма вступного іспиту з іноземної (англійської) мови

 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію до аспірантури Інституту

 

ПОРЯДОК роботи Приймальної комісії


ПОРЯДОК  роботи Апеляційної комісії

 

Рейтинговий список вступників до аспірантури Національного інституту стратегічних досліджень  за результатами вступних іспитів у 2018 році

 

ЗВІТ про результати прийому на навчання до аспірантури Національного інституту стратегічних досліджень у 2017 р.

 

 

Підготовка докторантів і аспірантів здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

 

З питань вступу до докторантури й аспірантури звертатись за телефонами
286 01 15 - Світлана Вікторівна
286 01 12 -  Юлія Володимирівна, Роман Володимирович

 

 

Оголошення та анонси

 

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали