Організація вступу до докторантури та аспірантури


В Національному інституті стратегічних досліджень (далі – Інститут) відкрито докторантуру за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.


ПРАВИЛА прийому до докторантури Інституту в 2017 р.

 

 

ЛІЦЕНЗІЯ на освітню діяльність

 

ПРАВИЛА прийому до аспірантури Інституту в 2017 р.

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 052 Політологія

 

Програма вступного іспиту з іноземної (англійської) мови

 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію до аспірантури Інституту

 

ПОРЯДОК роботи Приймальної комісії


ПОРЯДОК
  роботи апеляційної комісії

 

ЗВІТ про результати прийому на навчання до аспірантури Національного інституту стратегічних досліджень у 2017 р.

 

 

Підготовка докторантів і аспірантів здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

 

З питань вступу до докторантури й аспірантури звертатись за телефонами
286 01 15 - Світлана Вікторівна
286 01 12 -  Юлія Володимирівна, Роман Володимирович

 

 

Оголошення та анонси

29 листопада 2017 р. об 11:00 - засідання Вченої Ради НІСД (Пирогова, 7-а)

5 грудня 2017 р. о 10:30 - круглий стіл «Актуальні питання позашкільної освіти в умовах децентралізації та реформування системи освіти»

7 грудня 2017 р. о 14:00 - захист дисертації

4 - 15 грудня 2017 р. - курси підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали