Організація вступу до докторантури та аспірантури

В Національному інституті стратегічних досліджень (далі – Інститут) відкрито докторантуру за спеціальностями 051 Економіка та 052 Політологія з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

 

 

ПРАВИЛА прийому до докторантури Інституту в 2019 р.

 

РОЗКЛАД вступних випробувань до аспірантури Інституту в 2018 р.

 

ЛІЦЕНЗІЯ на освітню діяльність

 

ПРАВИЛА прийому до аспірантури Інституту в 2019 р.

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 Економіка

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 052 Політологія

 

Програма вступного іспиту з іноземної (англійської) мови

 

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію до аспірантури Інституту

 

ПОРЯДОК роботи Приймальної комісії


ПОРЯДОК  роботи Апеляційної комісії

 

НАКАЗ «Про зарахування до аспірантури  Інституту в 2018 році»

 

НАКАЗ «Про зарахування до докторантури Інституту в 2018 році»

 

Підготовка докторантів і аспірантів здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами).

 

З питань вступу до докторантури й аспірантури звертатись за телефонами
286 01 15 - Світлана Вікторівна
286 01 12 -  Юлія Володимирівна, Роман Володимирович