Бібліотека інституту


Бібліотека Інституту створена в 1992 році.

Бібліотечний фонд нараховує близько 25 215 примірників. Книжковий фонд – 8 263 примірники, періодичні видання – 13 578 примірників, статистичні збірники та бюлетені – 881 примірник. Фонд авторефератів становить 2 458 одиниць, дисертацій – 35.

 

У фондах бібліотеки зберігається великий підбір довідкової літератури, зокрема: енциклопедії, серед яких унікальні: “Енциклопедія Брокгауза і Ефрона” (видання 1890 р., в 86-ти томах), “Етнографічний збірник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка” (видання 1898 р., в 20-ти томах), “The World Book Encyclopedia”; універсальні й галузеві довідники; термінологічні та мовні словники.

 

Бібліотека отримує примірники видань Світового банку, ООН. Серед них – щорічні звіти про світовий розвиток, фундаментальні дослідження світових тенденцій розвитку та розвитку України.

 

Значне місце посідають статистичні збірники та бюлетені Державного Комітету статистики України, що містять інформацію про соціально-економічний стан держави за видами економічної діяльності.

 

В наявності  великий фонд інформаційно-аналітичних матеріалів з питань національної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції.

 

Бібліотека має дисертаційний фонд (кандидатські та докторські дисертації, що захищались в Інституті), фонд авторефератів дисертацій, що надходять з усіх регіонів України.

 

Для поповнення бібліотечних фондів Інститутом щорічно  передплачується близько 160 найменувань  вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.

 

Електронний бібліотечний каталог

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали