Кандидатські іспити


Рекомендації до складання кандидатських іспитів

 

Кандидатські іспити складаються в Інституті з філософії, іноземної мови і спеціальності, з яких відкрита аспірантура.

 

Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради Інституту складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за Переліком спеціальностей наукових працівників.

 

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту і додаткової програми, що розробляється відповідним науковим відділом і затверджується Вченою радою Інституту.

 

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

 

Кандидатські іспити з іноземної мови та спеціальності можна скласти при наявності затвердженої Вченою радою Інституту теми дисертації.

 

Кандидатські іспити з іноземної мови аспіранти (здобувачі) Інституту здають в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

 

Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом директора Інституту не пізніше ніж за 30 днів до його проведення.

 

Ті, що бажають скласти кандидатські іспити, повинні подати заяву та реферат за 40 днів до початку сесії.

У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.

 

Програми кандидатських іспитів з:

 

філософії;

 

спеціальностей:

 

21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки),

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки),

21.04.01 – економічна безпека держави (економічні науки),

23.00.02 –політичні інститути та процеси (політичні науки). 

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали