Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників04.02.2019

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 

-        ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (вимоги:наявність наукового ступеня доктора наук за спеціальністю – економічні науки, вчене звання, не менше 10 років досвіду роботи за фахом, за останні 5 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї в періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз);

-        СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ (вимоги: наявність наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) за спеціальністю – економічні науки, не менше 5 років досвіду роботи за фахом, за останні 5 років не менше 10 публікацій);

 

До заяви додаються такі документи:

1)     копія паспорту;

2)     заповнена анкета наукового працівника;

3)     автобіографія;

4)     копія трудової книжки (за наявності);

5)     копії документів про вищу освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квітка (для військовозобов’язаних);

6)     перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

7)     письмова згода на обробку персональних даних.

 

Заяви та документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення (4.02.2019р.)

 

Адреса Інституту: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-а, к. 3 (відділ кадрів); контактний тел. (044) 234-63-23; ел.адреса: info-niss@niss.gov.ua

                               


завантажити


читайте також:


04.12.2018 Круглий стіл «Децентралізація влади: як зберегти успішність в умовах нових викликів?»
03.12.2018 Науково-практична конференція «Актуальні загрози енергетичній безпеці України»
19.11.2018 Круглий стіл на тему «Паспорт безпеки України 2018: національний та регіональний виміри»
24.09.2018 Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році"
18.06.2018 27 червня – Круглий стіл «Стан та проблеми реалізації кібербезпекового державно-приватного партнерства в Україні»