«Про напрями вдосконалення мовного законодавства України». Аналітична запискаАнотація


          У записці розглянуто прийнятий у першому читанні 4 жовтня 2018 року Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та деякі інші законодавчі акти і законопроекти, що стосуються мовної сфери. Відзначено, що для забезпечення ефективності застосування даного Закону і загалом мовної політики держави необхідно продовжити законотворчу роботу, зокрема у таких напрямах, як визначення мовних прав корінних народів і національних меншин, порядку їх застосування у різних сферах суспільного життя. Також вказується на необхідність вдосконалення процедур формування/призначення і організації діяльності таких важливих інституцій як Національна комісія зі стандартів державної мови та Уповноважений із захисту державної мови. У зв’язку з цим пропонується наступне.

          Дати правове визначення мовних прав та порядку застосування мов корінних народів і національних меншин шляхом підготовки проекту закону про корінні народи України, внесення доповнень до чинного Закону “Про національні меншини в Україні”.

          Вилучити з проекту Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та інших законодавчих актів положень щодо застосування мов національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, як таких, що суперечать Конституції України.

          Оптимізувати порядок формування та організації діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови. Збільшити її чисельність і розширити перелік професійних сфер та наукових спеціальностей, які мають бути представлені її членами. Спростити порядок призначення та посилити імперативні функції  Уповноваженого із захисту державної мови.

 


завантажити


читайте також:


«Оцінка стану забезпечення політичних прав впо: основні проблеми і перспективи їх розв’язання». Аналітична записка
«Інституалізація громадянської освіти в Україні:перші кроки і перспективи». Аналітична записка
«Актуальні питання поточного етапу впровадження медіаосвіти в Україні». Аналітична записка
«Вдосконалення національного законодавства у сфері свободи совісті та свободи релігії».
«Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері розвитку креативних і культурних індустрій». Аналітична записка