«Про напрями вдосконалення мовного законодавства України». Аналітична запискаАнотація


          У записці розглянуто прийнятий у першому читанні 4 жовтня 2018 року Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та деякі інші законодавчі акти і законопроекти, що стосуються мовної сфери. Відзначено, що для забезпечення ефективності застосування даного Закону і загалом мовної політики держави необхідно продовжити законотворчу роботу, зокрема у таких напрямах, як визначення мовних прав корінних народів і національних меншин, порядку їх застосування у різних сферах суспільного життя. Також вказується на необхідність вдосконалення процедур формування/призначення і організації діяльності таких важливих інституцій як Національна комісія зі стандартів державної мови та Уповноважений із захисту державної мови. У зв’язку з цим пропонується наступне.

          Дати правове визначення мовних прав та порядку застосування мов корінних народів і національних меншин шляхом підготовки проекту закону про корінні народи України, внесення доповнень до чинного Закону “Про національні меншини в Україні”.

          Вилучити з проекту Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та інших законодавчих актів положень щодо застосування мов національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, як таких, що суперечать Конституції України.

          Оптимізувати порядок формування та організації діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови. Збільшити її чисельність і розширити перелік професійних сфер та наукових спеціальностей, які мають бути представлені її членами. Спростити порядок призначення та посилити імперативні функції  Уповноваженого із захисту державної мови.

 


завантажити


читайте також:


«Актуальні виклики процесу інтеграції ромської спільноти в українське суспільство». Аналітична записка
«Врахування національних інтересів у процесі інтеграції української науки у світовий дослідницький простір». Аналітична записка
“Використання засобів культури у відновленні миру на територіях, постраждалих внаслідок військових дій ”. Аналітична записка
«Українська помісна православна церква як чинник консолідації суспільства в умовах російської агресії». Аналітична записка
«Проблеми підготовки фахівців для аграрного сектору економіки системою освіти України». Аналітична записка