У НІСД відбулося засідання робочої групи за темою «Безпека масових заходів та забезпечення захисту та стійкості критичної інфраструктури»08.11.2018

30 жовтня 2018 відділом енергетичної та техногенної безпеки (завідувач Суходоля О. М.) за активної участі відділу проблем національної безпеки (завідувач Резнікова О. О.) Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) було проведено чергове засідання  створеної при інституті Міжвідомчої експертної робочої групи  з питань протидії розповсюдженню зброї масового знищення, тероризму та захисту критичної інфраструктури (МЕРГ) на тему «Безпека масових публічних заходів у контексті забезпечення захисту та стійкості критичної інфраструктури».

 

Головною ціллю цього заходу було розглянути актуальні питання забезпечення безпеки масових публічних заходів (МПЗ) та безпеки в місцях масового перебування людей (ММПЛ) у їх зв’язку із захистом і стійкістю критичної інфраструктури (КІ), що є складовою національної стійкості.  

 

При підготовці засідання запрошення взяти участь у ньому були надіслані на адресу 23 державних органів, компаній та інших організацій, що мають безпосереднє відношення до цієї проблематики. Крім того, на сайті НІСД було заздалегідь розміщено анонс заходу, що привернув увагу представників ряду громадських об’єднань, неурядових організацій та незалежних експертів. 

 

Під час заходу було зроблено п’ять доповідей і презентацій, в яких були розглянуті різні аспекти винесеної на обговорення проблеми. Після представлення доповідей і презентацій відбулася загальна дискусія, в якій особливу активність проявили представники неурядових організацій та громадських об’єднань.

 

Нараду відкрив її голова, завідувач відділу енергетичної та техногенної безпеки НІСД  Олександр Михайлович Суходоля, У своєму короткому вступному слові головуючий закцентував увагу присутніх на ході виконання рішення РНБОУ, введеного в дію Указом Президента України №8/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про удосконалення заходів забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури», яким, серед іншого, передбачена розробка і прийняття закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист». При цьому головуючий підкреслив, що при плануванні та виконанні відповідних заходів, а також у ході обговорення взаємозв’язку захисту КІ та безпеки під час МПЗ слід ураховувати пріоритетність не стільки забезпечення захисту (безпеки) того чи іншого об’єкту КІ, скільки безперервності надання критично важливих послуг, без яких неможлива безпечна життєдіяльність населення, суспільства та держави.

 

 

Перша доповідь на тему «Досвід забезпечення безпеки під час масових публічних заходів міжнародного масштабу» була представлена заступником начальника відділу з питань захисту критичної інфраструктури Міністерства внутрішніх справ України Володимиром Валеріановичем Ілющенком. У ній представник МВС зробив акцент на досвіді проведення міжнародних спортивних заходів, як в Україні, так і закордоном. На конкретних фактах доповідач показав основні сучасні підходи до забезпечення безпеки таких заходів і навів приклади найкращої практики, а також прорахунків при підготовці до них, що призводили до безпекових інцидентів на об’єктах КІ та за їх межами.

 

Наступна презентація на тему «Формування стійкості держави і суспільства до терористичної загрози» була представлена Ольгою Олександрівною Резніковою, завідувачем відділу проблем національної безпеки НІСД

 

 У своєму виступі доповідачка підкреслила комплексний характер проблеми, винесеної на розгляд експертів, зазначивши, що в ній переплелися складні питання безпеки проведення МПЗ, боротьби з тероризмом, безпеки та стійкості об’єктів КІ, національної стійкості та національної безпеки. Виходячи зі спільності основних суб’єктів та об’єктів систем національної стійкості та національної безпеки, О. О. Резнікова показала, що за певних умов у функціонуванні цих систем можливо досягти синергетичного ефекту.  У ході презентації було приділено увагу як загально теоретичним міркуванням, так і суто практичним підходам до розв’язання усього комплексу проблем, пов’язаних з безпекою МПЗ, публічною безпекою, а також національною стійкістю.

 

 

Після цього головуючий надав слово Сергію Івановичу Кондратову, старшому науковому співробітнику відділу енергетичної та техногенної безпеки НІСД, для  презентації на тему «Взаємозв’язок безпеки масових публічних заходів та безпеки критичної інфраструктури», в якій доповідач, серед іншого, звернув увагу присутніх на те, що еволюція тероризму має одним із своїх наслідків різке зростання загроз саме для проведення МПЗ та у ММПЛ. У ході презентації було показано, що взаємозв’язок між захистом КІ та безпекою МПЗ може мати як інституційно оформлений вигляд (приклад - сектор комерційних об’єктів у США), так і здійснюватися через виконаня основних завдань державної системи захисту КІ (приклад - Великобританія). Доповідач також у своєму виступі приділив увагу специфіці заходів з безпеки під час МПЗ та у ММПЛ. Крім того, учасники отримали зведену стислу інформацію про передовий зарубіжний досвід у цій сфері.

 

Вельми актуальній для України проблематиці була присвячена доповідь головного консультанта відділу проблем національної безпеки НІСД Володимира Олександровича Паливоди.

 

Він зробив доповідь на тему «Зарубіжний досвід залучення громадськості до боротьби з тероризмом: уроки для України». Промовець поінформував присутніх, що його доповідь є скороченою версією підготовленого ним аналітичного матеріалу, який він також запропонував для ознайомлення. У доповіді було достатньо докладно представлено зарубіжний досвід залучення населення та громадських організацій на прикладі двох країн – США та Ізраїлю, які, за виразом доповідача, «перманентно є об’єктами терористичних атак». У ході свого виступу В. О. Паливода обґрунтував позицію, згідно з якою, контртерористичні зусилля, які здійснюються лише правоохоронними органами та спецслужбами, за сучасних умов не можуть бути достатньо ефективними, у зв’язку з чим потрібна мобілізація усіх ресурсів держави, включаючи залучення населення і громадськості до відповідних заходів. Доповідач на конкретних прикладах проілюстрував, як відповідні підходи реалізуються у США та в Ізраїлі.

 

 

Представляючи тему останньої презентації, О. М. Суходоля, підкреслив, що у розвинутих країнах у забезпеченні безпеки при МПЗ все більшу роль відіграють технічні заходи, які використовують новітні технології, зокрема, IT-технології. Для ознайомлення присутніх з одним із перспективних з цієї точки зору технологічних напрямів він надав слово Олексію Романовичу Любецькому, директору з розвитку бізнесу ізраїльської компанії AuxBridge, який зробив презентацію на тему «Використання Big Data у режимі реального часу для превентивних дій служб реагування під час масових публічних заходів». Доповідач коротко представив компанію AuxBridge та на конкретному відеоматеріалі окреслив можливості управління даними, які надає технологія BriefCam Video Synopsis, що може бути використано для цілей забезпечення безпеки МПЗ у тому числі для своєчасного реагування правоохоронними органами, комунальними службами та службами екстреної допомоги на безпекові інциденти.  

 

Наприкінці засідання МЕРГ відбулася загальна дискусія, у ході якої були обговорені представлені доповіді та презентації, підняті гострі питання, що стосуються проблем протидії різним видам тероризму, забезпечення безпеки  МПЗ, безпеки та стійкості КІ, національної стійкості.

 

Зокрема, під час дискусії Олег Михайлович Глушак (МВС) виділив основні напрями діяльності, які, на його думку, мають бути охоплені для забезпечення безпеки МПЗ та відповідних об’єктів КІ: безпека КІ (на його думку інформація про такі заходи має бути закритою); безпека населення (тут інформація має бути відкритою, доступною); освіта та навчання населення. Віддаючи належне такій структуризації діяльності, не можна повністю погодитися з оцінкою представника МВС про абсолютну самостійність визначених ним напрямів роботи. З протилежною точкою зору щодо закриття інформації стосовно КІ виступив виконавчий директор Громадської спілки «Комісія з питань науки та ІТ» Олег Юрійович Гусев, який зауважив, що при відсутності інформації у населення та суспільства важко добитися мобілізації усіх наявних ресурсів держави, що необхідно для боротьби з тероризмом. Крім того, у своєму виступі О. Ю. Гусев піддав критиці схему розміщення відеокамер спостереження у м. Києві, навівши, натомість, позитивний приклад використання відеокамер в Ізраїлі, а також висловив свою точку зору щодо нерозв’язаних проблем у сфері протидії кіберзагрозам і кібертероризму. Таким чином, згадані учасники загальної дискусії зайняли протилежні позиції щодо ступеню відкритості певної інформації, але, як показує передовий зарубіжний досвід, проблема може бути значною мірою розв’язана в інший спосіб, як це робиться у США і у Великобританії, де для випадку чутливих до захисту інформації питань, зокрема, національної безпеки, боротьби з тероризмом, захисту критичної інфраструктури, існує практика підготовки і публікації відкритих версій концептуальних і стратегічних документів, які містять інформацію з обмеженим доступом.

 

Великий інтерес у присутніх викликав виступ Світлани Олегівни Літвинчук з представництва Європейської асоціації поліції в Україні, яка, спираючись на свої професійні знання, як психолога, привернула увагу до ряду важливих особливостей освітньої діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки, сформулювала вимоги до вигляду та змісту пам’яток, плакатів та ін., які повинні легко сприйматися та надавати коротку і вичерпну інформацію для населення щодо поведінки у кризових ситуаціях.

Важливої проблеми у своїй репліці торкнувся представник ДП «НЕК «Укренерго» Олег Ігорович Грибенко, який зазначив, що планомірна та ефективна робота із захисту КІ не можлива за відсутності єдиної методології оцінки загроз та ризиків тероризму в Україні. Підтримавши точку зору щодо необхідності розробки такої методології у цілому, наступні промовці, зокрема, Дмитро Генадійович Бобро (головний консультант відділу енергетичної та техногенної безпеки НІСД), Олексій Романович Любецький (компанія AuxBridge), разом з тим зазначили, що і у теперішніх умовах є можливість і необхідність будувати ефективні системи фізичного та кібернетичного захисту, використовуючи для цього досвід зарубіжних колег, а також інформацію про найкращу практику і методологічні інструменти, напрацьовані в інших секторах КІ (наприклад, в ядерній галузі).

 

Про ряд гострих проблем, пов’язаних з участю приватних охоронних компаній у забезпеченні безпеки під час МПЗ  розповів Олег Анатолійович Кончаківський, голова наглядової ради ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців». Він, зокрема, закцентував увагу присутніх на незадовільному стані нормативно-правової бази, яка регулює діяльність приватних охоронних компаній, які тим не менше, за його інформацією, відігравали ключову роль у заходах з безпеки при проведенні МПЗ в Україні. 

З короткими репліками виступали також деякі інші учасники засідання.

 

Закриваючи засідання, Олександр Михайлович Суходоля подякував учасникам заходу за активну участь в обговоренні піднятої теми, запевнив, що результати дискусії будуть використані співробітниками НІСД при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів та висловив надію на подальші зустрічі з присутніми у рамках спільних зусиль у цій сфері.

читайте також:


07.03.2019 Експерти НІСД у Закарпатській області зустрілися з Першим секретарем Посольства Японії в Україні Дайсуке Мінаміно
21.02.2019 Співробітники НІСД взяли участь в заході щодо пріоритетів румунського головування в Раді Європейського Союзу
18.02.2019 Презентація сьомої щорічної Доповіді Національного інституту стратегічних досліджень: «Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку»
14.02.2019 Сьогодні, 14 лютого, в НІСД відбувся круглий стіл на тему «Паспорт безпеки України: підсумки та рекомендації»
13.02.2019 Експерти НІСД взяли участь у конференції на тему: E-nnovate Ukraine: 1500 днів досягнень