«Шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках». Аналітична запискаАнотація

 

Визначено, що стабільну діяльність банківського сектору України у першому півріччі 2018 р. забезпечили сприятливі макроекономічні умови (вищі темпи економічного росту, відсутність шоків на валютному ринку, уповільнення інфляції) та відсутність суттєвих нових політичних потрясінь. Покращенню фінансового результату банківського сектору сприяли високі темпи росту чистого процентного та комісійного доходів, а також значне зниження відрахувань до резервів, тому що більшість банків уже сформували  відповідні резерви під непрацюючі кредити до початку 2018р.

Відзначено, що найбільш критичною ситуацією в банківському сегменті залишається ситуація із часткою непрацюючих кредитів у державних банках. Якщо частка непрацюючих кредитів по банківському секторі в цілому є надзвичайно висока і становить станом на 01.07.2018 р. – 57,83 %, а в секторі державних банків станом на 01.07.2018 р. їх частка становила 71,06 % (у т. ч. ПАТ КБ «Приватбанк» – 84,64 %).

Аналіз витоків цієї проблеми засвідчив, що важливим напрямом розвитку державного банківського сектору є підвищення ефективності управління ними через удосконалення їх корпоративного управління. У цьому контексті визначено типові проблеми державних банків в Україні:  відсутність бачення акціонерів та керівників банку стратегічних цілей банку та шляхів їх досягнення; органи корпоративного управління банку (наглядова рада та правління банку) іноді спрямовують свою діяльність на обслуговування пов’язаних осіб; незадовільний склад органів управління в частині професійної якості персоналу та «незалежності» незалежних членів ради; організація роботи та розподіл повноважень між членами правління не забезпечує попередження ризику конфлікту інтересів; неадекватна система оцінки ризиків та внутрішнього контролю не забезпечують реальну оцінку стану банку.

Запропоновано напрями формування законодавчої бази щодо вдосконалення корпоративного управління у вітчизняних державних банках, що враховують кращі практики приватного банківського сектору, міжнародні стандарти («Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)», «Принципи корпоративного управління для банків Базельського комітету з банківського нагляду»); забезпечення реалізації Концепції партнерства Світового банку з Україною на 2017-2021 рр. (у частині реформування системи корпоративного управління в державному банківському секторі); узгодження розбіжностей між прийнятою оновленою Стратегією розвитку державних банків і прийнятим ВР законопроектом № 8331-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового ринку України» в частині визначення належності функцій управління й контролю за діяльністю держбанків Міністерством фінансів України або Кабінетом Міністрів України тощо.

Досліджено основні проблеми у діяльності державного банківського сектору та визначено, що важливим напрямом його розвитку є підвищення ефективності управління державними банками через удосконалення їх корпоративного управління, реалізацію прийнятих окремих стратегій їх розвитку та створення єдиної моделі управління ними.

На основі проведеного аналізу, запропоновано шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках на рівні Національного банку України, Кабінету Міністрів України та на рівні окремих державних банків, що дозволить підвищити прибутковість та привабливість державного банківського сектору для іноземних та українських інвесторів та забезпечить додаткові доходи для державного бюджету України.


завантажити


читайте також:


«Підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі (2019): висновки для України». Аналітична записка
«Забезпечення національних економічних інтересів України у співробітництві з Республікою Білорусь в умовах гібридної агресії Російської Федерації». Аналітична записка
«Щодо результатів саміту «Групи двадцяти» та висновків для України». Аналітична записка
«Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного простору ЄС». Аналітична записка
«Розвиток транспортного сектору економіки у контексті реалізації євроінтеграційних планів України». Аналітична записка