«Підвищення ефективності фінансового лізингу як складової фінансової стратегії розвитку національного ринку житлової нерухомості». Аналітична запискаАнотація

 

Досягнення соціальної рівності і справедливості потребує дослідження праці і споживчих благ, які є не просто багатством суспільства, оскільки праця визначає вартість цих благ, робить їх капіталом, тобто вартістю, яка приносить додаткову вартість (прибуток). Варто зазначити, що культура та інституції формують соціальний капітал держави та під його впливом змінюється людський розвиток. Фахівці Організації Об’єднаних Націй визнають, що людський розвиток полягає у набутті людьми більших свобод і можливостей вести таке життя, яке вони цінують і мають підстави цінувати.

Реформування політичного й економічного ладу в Україні потребує реалізації соціально спрямованої державної економічної політики з урахуванням національних вимірів. Держава має використовувати сучасні організаційно-фінансові механізми впливу на процеси, що відбуваються в ринковій економіці, для мінімізації впливу так званого «фіаско ринку» на соціальну сферу. За таких обставин необхідним є дослідження житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб та науково-методичних засад його фінансового забезпечення.


завантажити


читайте також:


«Імплементація інституціонального базису регіональної політики ЄС в Україні». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності фінансування розвитку регіонів та громад в умовах децентралізації влади». Аналітична записка
«Розвиток соціального підприємництва в Україні та його роль у реінтеграції Донбасу». Аналітична записка
«Роль підприємництва при впровадженні інновацій для розвитку регіонів України». Аналітична записка липень, 2018 р.
«Формування об’єднаних територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи». Аналітична записка