«Проблеми забезпечення взаємодії при реагуванні на інциденти та кризи комплексного характеру на об`єктах критичної інфраструктури». Аналітична запискаАнотація

 

У чинній Стратегії національної безпеки України до загроз безпеці критичної інфраструктури віднесені «неефективне управління безпекою критичної інфраструктури» та «недостатній рівень захищеності критичної інфраструктури від терористичних посягань і диверсій». В аналітичній записці проаналізовані проблеми забезпечення взаємодії державних систем безпеки та кризового реагування у випадках інцидентів та криз комплексного характеру, пов’язаних з критичною інфраструктурою.

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що існуючі державні (національні) системи безпеки та кризового реагування в Україні у теперішньому своєму стані не забезпечують рівня взаємодії та обміну інформацією між суб’єктами захисту критичної інфраструктури, якого вимагають сучасні безпекові умови. У зв’язку з цим запропоновано ряд рекомендацій для сприяння забезпеченню взаємодії систем безпеки та кризового реагування у рамках державної системи захисту критичної інфраструктури в Україні, створення якої передбачено відповідним рішенням РНБО України, введеним у дію Указом Президента України №8/2017 від 16 січня 2017 року.


завантажити


читайте також:


«Щодо імплементації положень Закону України «Про національну безпеку України» у частині реформування Служби безпеки України». Аналітична записка
«Європейський досвід енергозбереження як інструмент попередження енергетичної бідності. висновки для України». Аналітична записка
«Розвиток низьковуглецевої енергетики як ключовий елемент сталого розвитку країни». Аналітична записка
«Шляхи модернізації системи забезпечення національної безпеки у контексті розбудови національної стійкості». Аналітична записка
«Концептуальні підходи щодо забезпечення громадської безпеки: іноземний досвід, висновки для України». Аналітична записка