«Розвиток середньострокового бюджетного планування як запорука зміцнення фінансової безпеки в процесі економічного відновлення». Аналітична запискаАнотація


Стабілізація економічної ситуації висуває необхідність наукового осмислення власного історичного досвіду та кращих європейських практик середньострокового бюджетного планування (СБП). Систематизовано ряд напрямів, за якими СБП може сприяти зміцненню фінансової безпеки для прискорення економічного зростання.

Узагальнено чинники розвитку СБП в країнах-членах ЄС, зокрема: посткризовий період світової та національних економік; успішна регіональна практика; євроінтеграційні амбіції країн до членства в ЄС; високий рівень державного боргу в країнах; прийняття Директиви 2011/85/EU у 2011 р. Сукупність всіх п’яти передумов, що є наявні в Україні, має забезпечити прискорений розвиток СБП.

Найкраща світова практика СБП передбачає: охоплення СБП понад 90% сектору загального державного управління; зв'язок між цілями / «стелями» граничних показників, включеними в національні середньострокові фіскальні плани, та річні бюджети; голосування парламентом країни національних фіскальних планів на середньостроковий період; залучення незалежних фіскальних інституцій; глибокий рівень деталізації планів.

Розкрито сучасний стан нормативно-правового та методичного забезпечення в Україні річного і середньострокового бюджетного планування. Розглянуто результативність планування доходів Державного бюджету України за останні роки за трьома напрямами: відповідності законодавчо затвердженого показника плановому, їх коригування та виконання.

Виявлено, що нестабільність виконання планових показників доходів Державного бюджету України в останні роки є наслідком динамічних змін макроекономічного середовища внаслідок політичних дій та подій. Відтак проблеми становлення дієвого середньострокового бюджетного планування слід шукати в інституційній площині із застосуванням безпекового виміру, який передбачає ідентифікацію викликів, ризиків та загроз його розвитку із виявленням можливостей зміцнення фінансової безпеки для реалізації національних економічних інтересів.


завантажити


читайте також:


«Засоби посилення нематеріальної складової конкурентоспроможності суб’єктів реального сектора економіки України». Аналітична записка
«Основні проблеми та напрями відновлення депозитного ринку як ключової передумови економічного зростання в Україні». Аналітична записка
«Шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках». Аналітична записка
«Співпраця України з МФО як чинник боргової політики держави». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності здійснення запозичень в системі управління державним боргом України». Аналітична записка