«Концептуальні підходи щодо забезпечення громадської безпеки: іноземний досвід, висновки для України». Аналітична запискаАнотація

 

У записці розглянуто питання щодо забезпечення захищеності громадянського суспільства в Україні в умовах гібридної агресії з боку Російської Федерації, досліджено концептуальні засади забезпечення громадської (публічної) безпеки у провідних країнах світу та проаналізовано особливості нормативно-правого поля у цій сфері. Систематизовано міжнародну практику класифікації злочинів проти громадського порядку та безпеки, а також виокремлено конкретні практичні заходи, які спрямовуються на підтримання громадського порядку. На підставі вивчення позитивних міжнародних практик у сфері забезпечення громадської (публічної) безпеки розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань національної безпеки, окреслено пріоритети державної політики у цій сфері та запропоновано нагальні практичні заходи з метою підтримання громадського порядку.

 

 


завантажити


читайте також:


«Щодо імплементації положень Закону України «Про національну безпеку України» у частині реформування Служби безпеки України». Аналітична записка
«Європейський досвід енергозбереження як інструмент попередження енергетичної бідності. висновки для України». Аналітична записка
«Розвиток низьковуглецевої енергетики як ключовий елемент сталого розвитку країни». Аналітична записка
«Шляхи модернізації системи забезпечення національної безпеки у контексті розбудови національної стійкості». Аналітична записка
«Проблеми забезпечення взаємодії при реагуванні на інциденти та кризи комплексного характеру на об`єктах критичної інфраструктури». Аналітична записка