"Напрями та завдання інноваційної політики у промисловості у контексті формування національної інноваційної системи України". Аналітична запискаНаціональна інноваційна система (далі – НІС) представляє собою сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань та технологій і визначають правові,  економічні,  організаційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного процесу. НІС включає підсистеми державного регулювання, освіти, генерації знань, інноваційної інфраструктури і виробництва.
завантажити


читайте також:


«Засоби посилення нематеріальної складової конкурентоспроможності суб’єктів реального сектора економіки України». Аналітична записка
«Основні проблеми та напрями відновлення депозитного ринку як ключової передумови економічного зростання в Україні». Аналітична записка
«Шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках». Аналітична записка
«Співпраця України з МФО як чинник боргової політики держави». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності здійснення запозичень в системі управління державним боргом України». Аналітична записка