"Стан державного боргу України в умовах загострення фінансових ризиків, пов’язаних із гібридною війною". Аналітична запискаАнотація

 

Проаналізовано структуру та динаміку державного та гарантованого боргу України за період 2014-2017 рр. та за прогнозом на 2018 р. Визначено ключові проблеми, ризики та загрози фінансовій безпеці загалом та борговій стійкості зокрема. Досліджено основні проблеми боргової сфери в умовах гібридної війни, оскільки їх існування актуалізує питання оцінки чинників, що призвели до змін у тому чи іншому напрямі бюджетно-фінансової політики та завдяки цьому зниження ризики їхнього повторення у майбутньому. Запропоновано напрями та заходи, спрямовані на подолання існуючих загроз та забезпечення економічної політики держави більш стабільною та прогнозованою.


завантажити


читайте також:


"Результативність бюджетного фінансування наукових досліджень в Україні". Аналітична записка
"Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України". Аналітична записка
"Грошово-кредитні інструменти забезпечення фінансової безпеки на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України". Аналітична записка
"Створення єдиної фіскально-облікової цифрової платіжної системи в контексті підвищення рівня фінансової безпеки України". Аналітична записка
"Фінансування державної соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок гібридної війни РФ проти України". Аналітична записка