"Стан державного боргу України в умовах загострення фінансових ризиків, пов’язаних із гібридною війною". Аналітична запискаАнотація

 

Проаналізовано структуру та динаміку державного та гарантованого боргу України за період 2014-2017 рр. та за прогнозом на 2018 р. Визначено ключові проблеми, ризики та загрози фінансовій безпеці загалом та борговій стійкості зокрема. Досліджено основні проблеми боргової сфери в умовах гібридної війни, оскільки їх існування актуалізує питання оцінки чинників, що призвели до змін у тому чи іншому напрямі бюджетно-фінансової політики та завдяки цьому зниження ризики їхнього повторення у майбутньому. Запропоновано напрями та заходи, спрямовані на подолання існуючих загроз та забезпечення економічної політики держави більш стабільною та прогнозованою.


завантажити


читайте також:


«Засоби посилення нематеріальної складової конкурентоспроможності суб’єктів реального сектора економіки України». Аналітична записка
«Основні проблеми та напрями відновлення депозитного ринку як ключової передумови економічного зростання в Україні». Аналітична записка
«Шляхи та напрями запровадження ефективного корпоративного управління в державних банках». Аналітична записка
«Співпраця України з МФО як чинник боргової політики держави». Аналітична записка
«Забезпечення ефективності здійснення запозичень в системі управління державним боргом України». Аналітична записка