Стаття завідувача відділу НІСД Д.Дубова у виданні "Русский вопрос" щодо сучасної російської пропаганди11.01.2018

Стаття завідувача відділу інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства, д.політ.н. Дмитра Дубова у виданні "Русский вопрос" щодо форм та методів сучасної російської пропаганди, а також методів протидії їй.

 http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=740&kat=5&csl=83"
читайте також:


22.01.2018 Стаття співробітника НІСД О.Їжака у газеті "Дзеркало тижня"
21.01.2018 Радник при дирекції НІСД С. Мітряєва з експертною думкою
18.01.2018 Стаття співробітників НІСД у виданні "Виклики і ризики. Безпековий огляд."
16.01.2018 Стаття С.Гуцал у щотижневику "Дзеркало тижня"
16.01.2018 Коментар С. Гуцал газеті "День"