"Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії". Аналітична доповідь1Проаналізовано питання взаємозв’язків та взаємовпливів освітньої і безпекової сфер в умовах модернізаційних викликів та зовнішніх загроз.

 

На основі актуального міжнародного досвіду запропоновано підходи до визначення критеріїв національної безпеки в освітній сфері. Розглянуто процес реформування вітчизняної освітньої системи, визначено ключові проблемні моменти рамкового Закону України «Про освіту». Висвітлено питання впровадження нових форм освіти як чинника модернізації освітньої системи відповідно до потреб економіки та національної безпеки, проаналізовано стан і перспективи зближення освіти, наукових досліджень та інноваційної сфери.


Для науковців, фахівців з державного управління у сфері освіти, національної безпеки та широкого кола читачів, які цікавляться проблемами розвитку освіти, науки, забезпечення національної безпеки.
читайте також:


"Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні". Аналітична доповідь
"Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні". Аналітична доповідь
"Режим Путіна перед викликами часу". Аналітична доповідь
"Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни". Аналітична доповідь
"Економічна безпека України в умовах гібридної агресії". Аналітична доповідь