Співробітник НІСД С.Савченко взяла участь у Всеукраїнській науково-практична конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти»06.10.2017

15-6 жовтня 2017 року у м. Запоріжжя відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти», яка була організована та проведена Запорізький національним університетом спільно з Міністерством освіти і науки України.

 

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=41045&lang=ukr&news_code=u-znu-triva---konferentsiya---pidgotovka-doktoriv-filosofiyi--PhD--v-umovakh-reformuvannya-vischoyi-osviti--

 

Завідувач сектору підготовки докторів філософії та докторантів Савченко С.В. взяла безпосередню участь у роботі Конференції, на якій було зібрано близько 400 українських науковців та освітян – проректори з наукової роботи вищих навчальних закладів, завідувачі відділами аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, аспіранти, докторанти, представники рад молодих учених, наукові, науково-педагогічні працівники, а також – представники Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), які займаються питаннями реформування галузі.

 

Головним завданням Конференції було обговорення проблем і перспектив впровадження в Україні від 2016 року нової системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присвоєння наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

 

У ході обговорення учасники конференції всебічно висвітлили та обговорили широке коло питань: зміст освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки докторів філософії; використання європейського досвіду реалізації структурованих докторських програм в українських умовах; академічна доброчесність і запобігання плагіату в дисертаційних дослідженнях; публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; підвищення рівня українських фахових видань; реформування системи присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад тощо.
читайте також:


14.12.2017 Круглий стіл «Паспорт безпеки України: національний та регіональний виміри
09.12.2017 Радник при дирекції НІСД взяла участь у зустрічі з Міністром закордонних справ України під час його робочого візиту на Закарпаття
09.12.2017 Відбувся «круглий стіл» «Актуальні питання позашкільної освіти в умовах децентралізації та реформування системи освіти»
08.12.2017 Співробітник НІСД взяв участь у круглому столі «Реформа державної фіскальної служби: від органу тиску до сервісної організації»
08.12.2017 Співробітники НІСД взяли участь у комунікативному заході з проблем відносин між Китаєм та Росією