"Зовнішня міграція громадян України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: виклики та шляхи реагування". Аналітична запискаАнотація

 

Окреслено місце міграційних питань в процесі євроінтеграції України, вказано на результати реформ у сфері управління міграціями, здійснених в ході візового діалогу з ЄС, проаналізовано вірогідні зміни в міграційній поведінці українців внаслідок поглиблення євроінтеграційних процесів, пов’язані з ними виклики та загрози, запропоновано заходи, спрямовані на подальше удосконалення міграційної політики України.


завантажити


читайте також:


"Системні заходи з протидії соціальній напруженості в умовах обмеженості ресурсів". Агналітична записка
"Трудові доходи населення: ризики галузевої, статевовікової та регіональної диференціації ринку праці". Аналітична записка
"Щодо державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів". Аналітична записка
"Політика повернення мігрантів на батьківщину та їхньої реінтеграції в суспільство як складова міграційної політики держави: міжнародний досвід та ситуація в Україні". Аналітична записка
"Ризикогенні фактори соціальної напруженості в Україні". Аналітична записка