"Інституційні важелі розвитку об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління". Аналітична запискаАнотація

В аналітичній записці аналізуються інституційні проблеми, які обмежують потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління. Досліджуються особливості впливу формальних і неформальних інститутів на ефективність використання природних, фінансових і людських ресурсів об’єднаних територіальних громад в сучасних соціально-економічних умовах. Формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямів удосконалення інституційного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах подальшої децентралізації управління.


завантажити


читайте також:


"Законодавче забезпечення впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади: основні досягнення та проблемні аспекти". Аналітична записка
"Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення". Аналітична записка
"Регіональні особливості політики імпортозаміщення". Аналітична записка
"Нові підходи до безпеки системи електропостачання: територіальний аспект". Аналітична записка
"Інструменти державної політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів". Аналітична записка