"Інституційні важелі розвитку об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління". Аналітична запискаАнотація

В аналітичній записці аналізуються інституційні проблеми, які обмежують потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації управління. Досліджуються особливості впливу формальних і неформальних інститутів на ефективність використання природних, фінансових і людських ресурсів об’єднаних територіальних громад в сучасних соціально-економічних умовах. Формулюються пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямів удосконалення інституційного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах подальшої децентралізації управління.


завантажити


читайте також:


"Фінансовий ринок України в умовах відкритої господарської системи". Аналітична записка
"Формування об’єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення". Аналітична записка
"Зайнятість населення Донецької та Луганської областей: проблеми та шляхи їх вирішення". Аналітична записка
"Заходи та інструменти відбудови господарства постконфліктних територій та протидія появі нових депресивних територій". Аналітична записка
"Окремі аспекти формування національної стратегії забезпечення переходу до високотехнологічного економічного розвитку". Аналітична записка